Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przyjmowanie skarg i wniosków - od 11.01.2019 przez Burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego

Burmistrz Helu

ul. Wiejska 50

84-150 Hel

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA
SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIASTA HELU

 

Burmistrz Helu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków (każdego tygodnia):

 

 • w czwartki w godzinach 14:30 – 16:30 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu).

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani są przez burmistrza każdego dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają.

 

Zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik i pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Skargi i wnioski wpływające do burmistrza Helu i pracowników Urzędu podlegają zarejestrowaniu w Referacie Organizacyjnym w ogólnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez pracownika obsługi rady miasta.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
 2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

 

OPŁATY:

 1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.
 2. Nie dotyczy to pism określonych przez strony, jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

 1. Sekretariat burmistrza Helu.
 2. Osoba składająca skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie pocztą elektroniczną.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 1. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

UWAGI:

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz.U. Nr 5 poz. 46 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293, 1592, 1669, 1716 z późn. zm.).

 

Burmistrz Helu

/-/ Mirosław Wądołowski

 

Hel, dnia 11.01.2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Helu od 11.01.2019.pdf (PDF, 54KB) 2019-01-14 14:01:58 80 razy
2 protokol_przyjecia_skargi_wniosku_wniesionej_ustnie.doc (DOC, 79KB) 2019-01-14 14:01:58 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Garda 14-01-2019 14:00:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 11-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominika Garda 14-01-2019 14:04:24