Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2009.10.30 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 30 października 2009 roku

 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30 października 2009 roku
 
 
 
I. GRUNTY
(na podstawie ewidencji gruntów miasta Helu )

Klasyfikacja

pow. w ha
Wartość w zł
księgowa
Grunty położone w granicach administracyjnych miasta
 2176,00
 
Grunty stanowiące własność gminy (ogółem)
    23,50
5.472.400,00
oddane w użytkowanie wieczyste w tym:
 
       3,50
zasób gruntów w tym:
23,50

      1. tereny zabudowane i zurbanizowane

 
       8,50
 

      2. użytki rolne

 2,00

      3. drogi

      6,00
      4. użytki leśne i zadrzewione
6,00
      5. tereny różne+ nieużytki
1,00
 
 

1.   Grunty gminy Hel są terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej, budynkami gospodarczymi, drogami i innymi.

 

2.   Rada Miasta uchwałą Nr XXIX/211/2001 z dnia 14 lutego 2001 r. podjęła uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 44/3 o pow. 0.6362 ha położonej przy  ul. Helskiej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia na cele: projektowany obiekt harcówki planuje się przedmiotowy teren przeznaczyć pod zabudowę hotelową oraz mieszkaniowo-pensjonatową   z usługami towarzyszącymi. Procedura uchwalania planu jest w toku.

 

3.   Rada Miasta uchwałą Nr XXII/162/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 150 o pow. 1.5900 ha, położonej przy ul. Leśnej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia tego obszaru na cele specjalne, teren ten przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową   i hotelowo pensjonatową z usługami towarzyszącymi. W dniu 5 czerwca 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr IX/67/07 w sprawie przystąpienia są zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru w związku zamiarem wydzielenia dwóch budynków mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz najemców. Uchwała Nr XIII/77/07 z dnia 27 września 2007 r. wprowadzono Procedura uchwalania planu powinna zostać ukończona w I kwartale 2010 roku.

 

W 2010 roku planuje się sprzedać w drodze przetargu część działki 150, o powierzchni 1 ha. Planowane wpływy ze sprzedaży powyższego mienia szacuje się na kwotę………....8.000.000,00 zł

 

4.   Rada Miasta uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego przy ul. Dworcowej, łącznej powierzchni 7.3980 ha ozn. geod. nr 37/5, 37/6, 35/6, 35/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14 z przeznaczeniem   w/w    terenu pod zabudowę   mieszkaniową, mieszkaniowo - pensjonatową oraz mieszkaniową z usługami towarzyszącymi. Granice obszaru objętego planem zakładają podział przedmiotowego terenu na 46 działek. Corocznie prowadzone są prace podziałowe mające na celu wydzielenie terenu niezbędnego do sprzedaży w danym roku budżetowym.

W 2010 roku z tego kompleksu zamierza  przeznaczyć się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  dwie działki.

Planowane wpływy ze sprzedaży przedmiotowego mienia szacuje się w wysokości: 5.000.000,00 zł

 

5.   W 2010 roku zaplanowano sprzedaż w drodze przetargów następujących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta, których forma i sposób zagospodarowania zostaną określone w decyzjach o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu.

 

-          przy ulicy Adm. Steyera działka ozn. geod. nr 658,350,349 ( po podziale geodezyjnym)

-          przy ulicy Adm. Steyera działka ozn. geod. nr 349,147/19,146/6,145/16 ( po podziale geodezyjnym)

Przewidywane wpływy ze sprzedaży powyższego mienia szacuje się na kwotę  940.000,00 zł

 

6.   Planuje się również sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste.  Ze sprzedaży powyższego mienia szacuje się wpływy  w wysokości   50.000,00 zł

 

7.      Planuje się także dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem części gruntów w użytkowanie wieczyste. Jednakże z uwagi, że pozostały do sprzedaży w większości lokale w starym budownictwie o piecowym ogrzewaniu, przewidywane wpływy z ich sprzedaży szacuje się na 10.000,00 zł

Spodziewane wpływy z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 15.000,00 zł

8.   W związku z wejściem w życie w 2008 roku nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Rada Miasta Helu podjęła uchwałę w  sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, których nieruchomości zabudowane są lub przeznaczone na cele mieszkaniowe. W związku z dogodnymi  warunkami dot. przekształcenia szacuje się wpływy do budżetu z powyższego tytułu  w wysokości 5000,00 zł

9.    Część gruntów Gminy Hel została przekazana w dzierżawę m.in. z przeznaczeniem na cele  garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, parkingi sezonowe, reklamy i inne. W okresie sezonu letniego planuje się również                                         wynająć pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zakwaterowanie kolonii. Z tytułu powyższych dzierżaw i najmu szacuje się wpływy w wysokości 713.777,00 zł

10.  W dalszym ciągu prowadzone będą działania związane z komunalizacją mienia oraz pozyskiwaniem na rzecz gminy gruntów, np. poprzez proces zasiedzenia.

 
 
 
II.        INNE PRAWA MAJĄTKOWE
 
 

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne będące własnością Gminy Hel nie są obciążone hipoteką  i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 
 

III. OBIEKTY   KOMUNALNE

 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu
Ilość w szt.
Długość w mb.
Pow.użyt.           w m2
Wartość księgowa w zł.

Budynek Urzędu Miasta

2
 
572,90
1 420 838,00

Miejska Biblioteka Publiczna

1
 
 
400 000,00
 
 
 
 
 

Budynek ZSO

2
 
2 991,38
3 101 672,00

Budynek OSP

1
 
207,00
15 557,00

Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej

1
 
 
4 654 000,00

Budynki mieszkalne

30
 
 
705 292,49

w tym lokale mieszkalne

80
 
3017,44

Leśna 14 -16 (garaż, komórka, mag. opału, ogrodzenie, sieć kablowa, zespół oświetleniowy, kocioł stalowy i komplet grzewczy)

 
 
 

Lokale użytkowe

 
 
236,97

1) apteka ul. Wiejska 97

 

2) sklep mięsny ul. Wiejska 77

inne obiekty: komórki, szalet miejski, ogrodzenia,

7
 
 
39 973,22

Baza ZZOM w tym:

 
 
 
 
1) stolarnia
1
 
806,00
30 226,12

2) budynek główny

1
 

3) myjnia samochodowa

1
 
 
3 892,28

4) utwardzony plac

 
 
 
37 152,23

5) ogrodzenie placu

 
 
 
7 851,47

6) system telewizji TV

1
 
 
5076,70

7) kamera szykoobrotowa

1
 
 
7 200,00

Budynki i budowle wod.

kanalizacyjne
 
 
 
 

1) przepompownia ścieków ul. Kaszubska

1
 
 
65 061,40

2) przepompownia ścieków ul. Bałtycka - Steyera

1
 
 
116 630,00

3) stacja uzdatniania wody

1
 
 
1 861 647,10

4) przyłącza kanalizacyjne

 
667,00
 
17 670,26

5) przyłącza wodociągowe

 
166,00
 
3 735,42

6) sieć kanalizacyjna

 
1 324,50
 
113 053,10

7) sieć wodociągowa

 
1 570,00
 
83 942,44

8) rurociąg stalowy - śred. 80 mm

 
51,00
 
4 613,86

9) rurociąg żeliwny - śred. 150 mm

 
157,00
 
6 661,43

10) ogrodzenie z siatki

 
97,50
 
2 222,31

11) studnia wiercona nr 1 o głęb. - 184 m.

 
 
 
35 551,34

12) żelbetonowy zbiornik- oczyszczalnia

 
 
 
20 430,00

13) rurociąg-przyłącze wodociągowe

 
 
 
5103,28

14) rurociąg-przyłącze kanalizacyjne

 
 
 
6196,72

15) przyłącze-wodociąg ul. Boczna

 
 
 
18 240,00

16) pompa redukcyjna do ścieków

 
 
 
12 894,50

17) pompa do ścieków

 
 
 
5654,00

18) stopień sprężający

 
 
 
14300,00

Urządzenia kanalizacji deszczowej

 
 
 
137 145,27

Urządzenia kanalizacji burzowo-sztormowej

 
 
 
593 850,00
Oczyszczalnia ścieków
 
 
 
6 200 350,82
Budynek wielofunkcyjny
 
 
 
593 613,68
Budynek technologiczny
 
 
 
831 436,44

Lokalne centrum sprzedaży ryb

 
 
 
1 801 640,96
RAZEM
 
 
 
22 980 375,84
 
Sporządziła : Jolanta Łuczaj
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 HEL-informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_30.10.2009_.doc (DOC, 12KB) 2009-11-29 14:20:22 506 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 29-11-2009 14:20:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Łuczaj 28-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 24-09-2012 18:16:53