Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-01-05 12:50:31
Podanie do publicznej wiadomości infomacji 2015-12-31 08:28:54
31 grudnia 2015 r. Urząd Miasta czynny będzie do godz. 12:00 2015-12-30 12:21:39
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik ds. promocji miasta w referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu 2015-12-30 07:44:22
Ogłoszenie Burmistrza Władyslawowa w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej we Władyslawowie. 2015-12-16 09:52:57
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. 2015-12-14 11:45:34
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2015-12-11 14:10:41
Zawiadomienie o terminie dyżuru radnych Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2015-12-11 14:08:23
Zawiadomienie o terminie XIV sesji Rady Miasta Helu. 2015-12-09 13:01:47
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodjen w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. 2015-12-08 09:11:26
Obwieszczenie Burmistrza Helu w spr. "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020" 2015-12-04 13:45:16
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2015-12-04 13:38:25
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. 2015-12-04 11:52:59
Informacja przewodniczącego Rady Miasta Helu dot. punktu pomocy prawnej dla mieszkańców Helu. 2015-12-04 11:36:06
Informacja dot. dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Helu i MOPS w Helu. 2015-12-03 09:50:28
Postanowienie Sądu Rejonowego w Kościerzynie Wydział Rodzinny i Nieletnich. 2015-11-30 10:55:02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 2015-11-30 10:24:44
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. 2015-11-27 14:52:20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III. 2015-11-26 13:19:17
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-11-24 14:37:09
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-11-24 14:36:20
Ogłoszenie dyrektora O. Regionalnego AMW w Gdyni o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Juracie. 2015-11-24 11:00:35
Informacja dyrektora O. Regionalnego AMW w Gdyni o wykazach dotyczących nieruchomości w Helu przeznaczonych do sprzedaży. 2015-11-24 10:52:25
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. 2015-11-23 15:06:09
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-11-23 11:09:10
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2015-11-23 10:26:48
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2015-11-23 10:25:17
Zawiadomienie o terminie posiedzenia XIII sesji Rady Miasta Helu. 2015-11-19 14:12:58
Ogłoszenie Burmistrza Helu o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Helu. 2015-11-13 13:03:28
Ogłoszenie Burmistrza Helu. 2015-11-04 13:56:09
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sortu i Turystyki. 2015-11-04 13:53:35
Ogloszenie o konsultacjach społecznych PROGRAMU OPERACYJNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GRUNTAMI DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO NADMORSKI OBSZAR USŁUGOWY NORDA 2020 Z PERSPEKTYWĄ 2050... 2015-10-29 09:45:12
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO NADMORSKI OBSZAR USLUGOWY NORDA 2020 Z PERSPEKTYWĄ 2050... 2015-10-29 09:37:36
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA OBSZARU FUNKCONALNEGO NADMORSKI OBSZAR USŁUGOWY NORDA 2020 Z PERSPEKTYWĄ 2050... 2015-10-29 09:26:06
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni. 2015-10-23 12:35:29
Zawiadomienie o terminie posiedzenia XII sesji Rady Miasta Helu. 2015-10-21 12:00:21
Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020. 2015-10-20 08:30:46
Zaproszenie na spotkanie. 2015-10-16 14:33:37
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. 2015-10-08 14:44:18
Zarządzenie Nr 45/0050/2015 Burmistrza Helu z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji w gminie miejskiej Hel dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 15:03:33
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2015-10-05 13:49:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. Helu. 2015-10-05 11:20:17
Informacja Dyrektora o. Regionalnego WAM w Gdyni o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości położonej w Jastarni. 2015-10-05 11:07:53
Obwieszczenie Burmistrza Helu z 23 września 2015 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-24 12:00:44
Zarządzenie Nr 43/0050/2015 burmistrza Helu z 10 wrzesnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybirczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-24 11:58:48
Zarządzenie sędziego sądu rejonowego w Wejherownie o ustanowienie kuratora. 2015-09-21 11:09:40
Zawiadomienie o terminie XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Helu 2015-09-17 14:03:24
Uchwała Nr X/48/15 Rady Miasta Helu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy miejskiej Hel odrębnego obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-17 09:35:01
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Helu. 2015-09-17 09:28:38
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2015-09-17 09:21:22
Zawiadomienie o terminie dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2015-09-17 09:18:51
Informacja o wyniku przetargu istnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 14 września 2015 roku. 2015-09-14 14:45:35
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Helu. 2015-09-11 11:35:24
Zaproszenie 2015-09-11 09:25:49
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2015-09-08 14:34:08
Zarządzenie Nr 37/0050/2015 Burmistrza Helu w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/0050/2015 o powołaniu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum w gminie miejskiej Hel dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r. 2015-09-02 10:47:32
Informacja burmistrza Helu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2015-08-31 13:24:28
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydzial Cywilny. 2015-08-28 14:05:22
Zarządzenie Nr 31/0050/2015 Burmistrza Helu z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie miejskiej Hel dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-17 10:01:24
Ogłoszenie dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Helu. 2015-08-14 13:56:23
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-08-11 15:07:19
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-08-11 15:06:18
Zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. 2015-08-06 13:58:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. 2015-08-06 11:56:49
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-22 13:56:04
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-22 13:54:10
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-22 13:49:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU z 22 lipca 2015 roku w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-22 13:43:25
Zarządzenie Nr 27/0050/2015 burmistrza Helu z 7 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-07-22 13:42:31
Ogłoszenie burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w mieście Helu. 2015-07-21 10:09:23
Ogłoszenie Dyrektora WAM o. Regionalny w Gdyni o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Helu. 2015-07-20 09:21:09
Ogłoszenie Dyrektora WAM o. Regionalny w Gdyni o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni 2015-07-20 09:19:35
Ogłoszenie Dyrektora WAM o. Regionalny w Gdyni o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni 2015-07-17 08:58:32
Ogłoszenie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Wejherowie. 2015-07-16 12:58:58
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2015-07-14 14:13:48
Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie utworzenia na obszarze gminy miejskiej Hel odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-09 15:08:56
Informacja dyrektora AMW o. Gdynia o wycofaniu pozycji nr 15 z ogłoszenia o przetargu ogloszonym na 7 sierpnia 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 10:20:40
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2015-07-02 15:18:37
Ogłoszenie burmistrza Helu o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Helu. 2015-06-30 12:56:52
Ogłoszenie Nr 57/15 Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. 2015-06-26 10:47:32
Wykaz Nr 24/15 Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. 2015-06-26 10:41:55
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: budowa stacji transformatorowej, linii kablowej nN-04 kV ze złączami kablowymi na działce nr 43/13 położonej w obr. ewidencyjnym Hel w gminie Hel - teren zamknięty resortu obrony narodowej. 2015-06-26 10:38:53
Zawiadomienie o terminie IX sesji Rady Miasta Helu. 2015-06-20 12:29:43
Informacja Burmistrza Helu w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-18 13:14:31
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III". 2015-06-01 15:31:27
Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości w m. Helu 2015-06-01 10:29:53
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w m. Helu. 2015-06-01 10:00:18
Ogłoszenie dyrektora WAM o. Regionalny w Gdyni. 2015-06-01 09:54:33
Wykaz nierychomości położonych w Gdyni przeznaczonych do sprzedaży 2015-05-29 11:57:46
Ogłoszenie Nadleśnictwa Wejherowo o przetargu nieograniczonym pisemnym na dzierżawę gruntów leśnych. - dokument stracił ważność 2015-05-29 11:52:40
Zarządzenie sędzigo Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie ustanowienia kuratora. 2015-05-29 11:49:38
Ogłoszenie prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w sprawie o ustanowienie kuratora. 2015-05-29 11:43:31
Uchwała Nr 5/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Helu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu wyborczym nr 14, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r. 2015-05-21 08:59:28
Zawiadomienie o terminie VIII sesji Rady Miasta Helu. 2015-05-20 13:00:50
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2015-05-18 13:47:36
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji: Gospodarczej i Spolecznej Rady Miasta Helu. 2015-05-18 13:45:21
Zawiadomienie o terminie dyżuru radnych Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2015-05-18 13:43:05
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 14 maja 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Helu w okręgu nr 14, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r. 2015-05-15 12:02:21
Obwieszczenie burmistrza Helu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu nr 14, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r. 2015-05-15 10:14:51
Wyciągi z ogłoszeń dyrektora WAM o. Regionalny w Gdyni o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Helu. 2015-05-13 10:18:33
Zawiadomienie burmistrza Helu o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu "EDU EKO HEL". 2015-05-13 08:29:16
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego. 2015-05-11 11:25:26
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2015-05-11 10:41:37
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miasta Helu. 2015-04-28 11:13:50
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu nr 14, zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 roku. 2015-04-23 14:01:28
Zawiadomienie o terminie VII sesji Rady Miasta Helu. 2015-04-22 14:09:02
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-04-22 11:13:01
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-04-22 11:11:58
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z 20 kwietnia 2015 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej. 2015-04-21 13:48:44
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzonych na dzień 14 czerwca 2015 r. 2015-04-20 11:13:42
Obwieszczenie Burmistrza Helu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji. 2015-04-08 12:37:21
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej O. w Gdyni. 2015-04-08 09:34:20
Zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie Mieczysława Grzenkowskiego w sprawie z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie. 2015-04-03 10:52:46
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasa Helu. 2015-04-02 13:56:59
Zawiadomienie o terminie dyżuru Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020". 2015-04-02 13:54:57
Zawiadomienie o terminie dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2015-04-02 09:30:25
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-04-01 11:02:35
Ogłoszenia o przetargu dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej O. Regionalny w Gdyni. 2015-03-27 11:00:46
Obwieszczenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2015-03-27 10:43:43
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu wyborczym Nr 14. 2015-03-27 10:19:43
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku. 2015-03-24 11:31:13
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2015 r. 2015-03-24 11:30:17
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2015 r. 2015-03-24 11:28:36
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-03-11 11:55:28
Obwieszczenie komornika sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 2015-03-09 09:50:00
Uchwała Nr V/29/15 Rady Miasta Helu z dn. 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy miejskiej Hel odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-04 09:08:05
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Helu. 2015-02-24 12:11:23
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. 2015-02-23 10:30:51
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. 2015-02-20 14:35:19
Ogłoszenie Burmistrza Helu dot. projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. 2015-02-18 10:23:48
Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Miasta Helu. 2015-02-18 10:14:18
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-02-18 09:53:32
Zrządzenie Burmistrza Helu Nr 6/0050/2015. 2015-02-13 14:02:44
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierszym nieograniczonym przetargu na dzierżawę terenu w m. Helu. 2015-02-13 13:59:06
Wykaz nieruchomości położonej w m. Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2015-02-09 14:08:17
Awaria wodociągu przy ul. Kmdr. por. Z. Przybyszewskiego - przerwa w dostawie wody od 9 lutego 2015 r. - do odwołania, na ul. Komandorskiej, Kapitańskiej, Obr. Helu, Kmdr. por. Przybyszewskiego i Adm. Steyera 4 2015-02-07 15:36:54
Ogłoszenie - dokument stracił ważność 2015-02-05 10:24:09
Ogłoszenie WAM O. Regionalny w Gdyni o rokowaniach na sprzedaż działki zabudowanej w Helu. 2015-02-03 11:01:11
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2015-02-03 10:47:56
Informacja WAM O. Regionalny w Gdyni o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2015-02-03 10:39:08
SPOTKANIE INFORMACYJNE. 2015-01-23 15:33:51
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2015-01-22 08:58:32
Wykaz nieruchomości położonej w m. Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2015-01-21 14:28:38
Wykaz nieruchomości położonej w m. Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2015-01-21 14:26:56
Wykaz nieruchomości lokalowych polożonych w m. Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-01-09 14:26:41
Wykaz nieruchomości polożonej w m. Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2015-01-09 14:22:17
Informacja Burmistrza Helu. 2015-01-09 09:41:24