Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 46 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) informuje się, że „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” nie zalicza się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Helu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o przychylenie się do wniosku o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020”.

Burmistrz Helu otrzymał opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2015 r. znak ONS.9022.1.82.2015.WR oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 listopada 2015 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.410.85.2015.MCZ.2., że „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 46 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i nie ma podstaw prawnych dla wyrażenia opinii w przedmiocie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Brak jest również stwierdzenia takiej wymagalności w trybie art. 46 pkt 3 oraz 47 ww. ustawy. W związku z powyższym dla przedmiotowego dokumentu nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na brak takiego obowiązku stwierdzonego przez organy uzgadniające: RDOŚ i PPWIS.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta Hel uznał, że „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” nie zalicza się do dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i tym samym nie mają zastosowania zapisy art. 48 ww. ustawy dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Hel na lata 2015-2020” oraz z pozostałymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie organu ul. Wiejska 50 , Hel, pokój 104 (I piętro).

Obwieszczenie z informacją o powyższym zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  • w publicznie dostępnym wykazie danych Ministerstwa Środowiska – Serwis Ekoportal: wykaz.ekoportal.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu (ul. Wiejska 50, Hel)
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Helu: www.bip.hel.eu w zakładce Ochrona środowiska – Informacje o środowisku i jego ochronie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Fafińska 04-12-2015 12:00:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Fafińska 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Fafińska 04-12-2015 12:00:45