Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stawki czynszów i opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych stanowiących własność miasta Helu i wysokość opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu oraz zasad ich stosowania w 2016 roku

Zarządzenie Nr 61/0050/2011 burmistrza Helu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych stanowiących własność miasta Helu, oraz wysokość opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu oraz zasad ich stosowania
 


Zarządzenie Nr 61/0050/2012
burmistrza Helu
z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych stanowiących własność miasta Helu, oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu, a także zasad ich stosowania

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r.:, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r.:, Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887;Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.: poz. 567), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651, zm.: z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 143, poz. 963; Nr 155, poz. 1043; Nr 197, poz. 1307; Nr 200, poz. 1323; z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Nr 129, poz. 732; Nr 135, poz. 789; Nr 163, poz. 981; Nr 187, poz. 1110; Nr 224, poz. 1337; Nr 64, poz. 341;z 2012 r., poz. 908),

burmistrz Helu zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek czynszów i opłat za:

1) dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Helu, wg stawek podanych w § 2;

2) najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie miasta Helu, wg stawek podanych w § 3;

3) umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu, wg stawek podanych w § 4.

§2.

1.      Miesięczne stawki za 1m2 powierzchni, za tereny użytkowane na niżej wymienione cele, wynoszą:

1)      garaże                                                 -               1,40 zł;

2)      gastronomiczne

a) w m-cach I,II,III,IV,X,XI,XII         -   5,41 zł,

b) w m-cach V,VI,VII,VIII,IX        -  100,00 zł;

3)      ogródki gastronomiczne       -   21,00 zł;

4)      usługi                                   -   4,00 zł;

5)      inne, nie wym. w pkt. 1- 6    -   5,20 zł.

2.      Roczne stawki za 1m2 powierzchni, płatne jednorazowo w ciągu roku do dnia 31 marca, za tereny użytkowane na  niżej wymienione cele, wynoszą:

1) uprawy warzywnicze     - 1,56 zł;

2) tereny przyległe do nieruchomości, zagospodarowane przez ich właścicieli   - 5,20.

3.      Stawka miesięczna za ruchome punkty handlowe, za 1 punkt do 6 m2 powierzchni, wynosi 1600,00 zł.

4.      Stawka miesięczna za ruchome punkty gastronomiczne, za 1 punkt do 2 m2 powierzchni, wynosi        728,00 zł.

5.      Stawka miesięczna za dzierżawę terenu zajętego pod punkt usługowy o powierzchni do 2 m2 wynosi 728,00 zł.

6.      Stawka miesięczna za dzierżawę terenu zajętego przez towar, wystawiany przed sklepem lub lokalem, związany z charakterem prowadzonej działalności, o powierzchni

          do 3 m2, wynosi 416,00 zł.

7.      Stawka miesięczna za dzierżawę terenu zajętego przez zabawki mechaniczne, gry zręcznościowe, sprzedaż gadżetów z automatów, za 1 sztukę, wynosi 312,00 zł.

8.      Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pobiera się w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień.

9.      Opłaty, o których mowa w ust. 3, 4, 5, 6 i 7, pobiera się w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

10.  Dzierżawcy, którzy prowadzą całoroczną działalność handlową, płacić będą miesięczną stawkę za 1 m2  powierzchni gruntu, w wysokości 11,44 zł.

11.  Powyższe stawki nie mają zastosowania do wszelkich umów dotyczących odpłatnego użytkowania gruntów gminy, w których stawki umowne przewyższają wysokość stawek wskazanych w zarządzeniu.

§3.

Stawki miesięczne czynszu za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego, przeznaczonego na poniższe cele, wynoszą:

1) handlowe i gastronomiczne                                    - 20,80 zł;

2) usługowe                                                                -   6,24 zł;

3) magazynowe                                                          -   6,24 zł;

4) pomieszczenia gospodarcze, piwnice                   -   2,60 zł;

5) garaże                                                                    -   2,60 zł.

§ 4.

1.      Jednorazowa opłata za planszę/tablicę reklamową, o powierzchni do 1 m2 włącznie, wynosi 260,00 zł.

2.      Jednorazowa opłata za planszę/tablicę reklamową, o powierzchni powyżej 1 m2, wynosi 260,00 zł za 1m2.

§ 5.

Do stawek czynszów i opłat za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych, oraz umieszczenie plansz/tablic reklamowych, zostanie doliczony podatek VAT, wg obowiązujących przepisów.

§ 6.

1.      W umowie dzierżawy określa się cel, na jaki grunt lub lokal zostaje wydzierżawiony.

2.      Z chwilą zmiany sposobu korzystania z nieruchomości (zmiana celu), może nastąpić odpowiednia zmiana wysokości czynszu dzierżawnego, począwszy od 1 – go dnia następnego miesiąca.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 58/0050/2011 burmistrza Helu z dnia 19 grudnia 2011 roku.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska.

§ 9.

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2013 roku.

2.      Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz

/-/ Mirosław Wądołowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 27-01-2016 09:41:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 27-01-2016 09:41:44