Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Działalności Regulowanej rok 2016


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

ROK 2016 HEL

L.p.

Firma, oznaczenie siedziby
i adres, albo imię, nazwisko
i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy

Data wpisu

1.

Usługi Transportowe
i Autokarowe
Szymon Stolarski
ul. Kaszubska 66
84-103 Strzelno

587 136 59 54

192821080

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie

2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 1501)

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

2/2012

16.04.2012 r.

1.

Remondis Sp z o.o.

ul. Hutnicza 42

81-061 Gdynia z siedzibą
w Warszawie

ul. Zawodzie16

7280132515

011089141

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie

2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 1501)

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200113 Rozpuszczalniki

200114 Kwasy

200115 Alkalia

200117 Odczynniki fotograficzne

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np.: herbicydy, insektycydy

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 Urządzenia zawierające freony

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200126 Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 200125

200127 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne

200128 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 200127

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129

200131 Leki cytotoksyczne cytostatyczne

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 zawierające
niebezpieczne składniki

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 i 200135

200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

3/2012

05.07.2012 r.

3.

Elwoz Sp z o.o.

Oddział Sierakowice

ul. Słupska 2

83-340 Sierakowice

5891050774

191060318

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 170106

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg

170182 Inne niż wymienione odpady

170201 Drewno

170202 Szkło

170203 Tworzywa sztuczne

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301

170380 Odpadowa papa

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200126 Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 200125

200127 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne

200128 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 200127

200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 i 200135

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

4/2012

05.07.2012 r.

4.

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor” Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8

81-300 Gdynia

5860102926

190560289

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 170106

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg

170182 Inne niż wymienione odpady

170201 Drewno

170202 Szkło

170203 Tworzywa sztuczne

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301

170380 Odpadowa papa

170401 Miedź, brąz, mosiądz

170402 Aluminium

170403 Ołów

170404 Cynk

170404 Żelazo i stal

170405 Cyna

170406 Mieszaniny metali

170411 Kable inne niż wymienione w 170410

170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505

170508 Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 170507

170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 170601 i 170603

170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
wymienione w 170901, 170902,170903

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200113 Rozpuszczalniki

200114 Kwasy

200115 Alkalia

200117 Odczynniki fotograficzne

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 Urządzenia zawierające freony

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200126 Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione
w 200125

200127 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne

200128 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 200127

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129

200131 Leki cytotoksyczne cytostatyczne

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 zawierające
niebezpieczne składniki

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 i 200135

200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
,,KOMEX” Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58

84-140 Jastarnia

5870201328

190013156

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

150110 Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.: środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne
i toksyczne

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 Urządzenia zawierające freony

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200128 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 200127

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200131 Leki cytotoksyczne cytostatyczne

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123zawierające niebezpieczne
składniki

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 i 200135

200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

6/2012

02.11.2012 r.

6.

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 6

84-100 Puck

5870200062

191415939

020103 Odpadowa masa roślinna

020180 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadową tkanką
zwierzęcą

020181 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka
zwierzęca

020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

030104 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i forniru
zawierające odpady

030105 Trociny, wióry itd. Inne niż wymienione w 030105

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

160103 Zużyte opony

160117 Metale żelazne

160118 Metale nieżelazne

160119 Tworzywa sztuczne

160120 Szkło

160504 Baterie alkaiczne, niezawierające rtęci

160506 Inne baterie i akumulatory

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 170106

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg

170182 Inne niż wymienione odpady

170201 Drewno

170202 Szkło

170203 Tworzywa sztuczne

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301

170380 Odpadowa papa

170401 Miedz, brąz, mosiądz

170402 Aluminium

170403 Ołów

170404 Cynk

170405 Żelazo i stal

170407 Mieszanina metali

170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji
niebezpiecznych

190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

190112 Żużle i popioły paleniskowe

190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/ woda
zawierające wyłącznie oleje

190901 Odpady stałe ze wstępnej filtracji

190902 Odpady z klarowania wody

190904 Zużyty węgiel aktywny

190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

190906 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

190909 Inne niewymienione odpady

191001 Odpady żelaza i stali

191002 Odpady metali nieżelaznych

191201 Papier i tektura

191202 Metale żelazne

191203 Metale niezależne

191204 Tworzywa sztuczne i guma

191205 Szkło

191207 Drewno niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

191208 Tekstylia

191209 Minerały (piasek, kamienie)

200101 Papier i tektura

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 1606

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

7/2012

30.08.2012 r.

7.

,,Sanitech” Sp. c.

Łukasz Rygiel & S-ka

ul. Rzemieślnicza 5

84-120 Władysławowo

5871458035

191800413

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 170106

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg

170182 Inne niż wymienione odpady

170201 Drewno

170202 Szkło

170203 Tworzywa sztuczne

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301

170380 Odpadowa papa

170401 Miedż, brąz, mosiądz

170402 Aluminium

170403 Ołów

170404 Cynk

170404 Żelazo i stal

170405 Cyna

170406 Mieszaniny metali

170411 Kable inne niż wymienione w 170410

170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505

170508 Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 170507

170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 170601 i 170603

170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
wymienione w 170901, 170902,170903

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200113 Rozpuszczalniki

200114 Kwasy

200115 Alkalia

200117 Odczynniki fotograficzne

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np.: herbicydy, insektycydy)

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 Urządzenia zawierające freony

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200126 Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 2200125

200127 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ż żywice
zawierające substancje niebezpieczne

200128 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 200127

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129

200131 Leki cytotoksyczne cytostatyczne

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 zawierające składniki
niebezpieczne

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 i 200135

200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 2200119

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

8/2012

12.12.2012 r.

8.

P.H.U. CHEM MIX

Ewa Beata Dziub Sowczyce ul. Długa 6

46-300 Olesno

57910229645

170388498

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200126 Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 200125

9/2012

18.12.2012 r.

9.

„MAR - POL”

Marcin Zbigniew Ochoński

ul. Cetki 5

87-500 Rypin

89210276 18

911282074

200108 (kat. 3) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

10/2012

27.12.2012 r.

10.

Usługi Transportowe

Robert Lewicki

ul. Trzy Gracki 8

84-107 Starzyno

5871241790

191144305

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 170106

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170201 Drewno

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200110 Odzież

200111 Tekstylia

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

12/2012

27.12.2012 r.

11.

Zakład
Wodno-Kanalizacyjny

Marian Marszall

ul. Ogrodowa 1

84-110 Krokowa

5871010688

1900495540

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie

2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 1501)

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200139 Tworzywa sztuczne

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

13/2012

27.12.2012 r.

12.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ,,Pestar”

Eugeniusz Piechowski
ul. Iwaszkiewicza 15 83-200 Starogard Gdański

5920002425

190921623

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 200123 Urządzenia zawierające freony

200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 20012 i 200135

2/2013

06.02.2013 r.

13.

Zakład Usług Komunalnych
w Wejherowie Sp. z o.o.
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo

5882398489

221803127

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

150109 Opakowania z tekstyliów

16 Odpady nie ujęte w innych grupach

1601 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
(z wyłączeniem grup 13 14 oraz podgrup 1606 i 1608)

160103 Zużyte opony

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. cegły, płyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

1702 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

170202 Szkło

170203 Tworzywa sztuczne

1703 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301

1704 Odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali

170401 Miedz, brąz, mosiądz

170402 Aluminium

170403 Ołów

170404 Cynk

170405 Żelazo i stal

170406 Cyna

170407 Mieszanina metali

170411 Kable inne niż wymienione w 170410

1705 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z Pogłębiania

170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

1706 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

1708 Materiały konstrukcyjne zawierające gips

170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

1709 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501)

200101 Papier i tektura

200102 Szkło

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 Odzież

200111 Tekstylia

200113 Rozpuszczalniki

200114 Kwasy

200115 Alkalia

200117 Odczynniki fotograficzne

200119 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.: herbicydy, insektycydy)

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 Urządzenia zawierające freony

200125 Oleje i tłuszcze jadalne

200126 Oleje i tłuszcze jadalne inne niż wymienione w 200125

200127 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200128 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

200129 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129

200131 Leki cytotoksyczne cytostatyczne

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 200133

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 i 200135

200137 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2002 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200303 Odpady z oczyszczania ulic i parków

200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne niezmienione w innych podgrupach

4/2013

03.04.2012 r.

14.

EKO-HEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel

5871701464

222020522

020103 Odpadowa masa roślinna

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielo materiałowe

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 Opakowania ze szkła

160103 Zużyte opony

160211 Urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

160213 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209

do 160212 (zużyte świetlówki)

160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

160601 Baterie i akumulatory ołowiowe

160602 Baterie i akumulatory niklowo kadmowe

160604 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 160603)

160605 Inne baterie i akumulatory

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy i rozbiórek i remontów

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170201 Drewno

170203 Tworzywa sztuczne

170405 Żelazo i stal

200101 Papier i tektura

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 Urządzenia zawierające freony

200132 Leki inne niż wymienione w 200131

200133 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601,

160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123,

zawierające niebezpieczne składniki

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123

200135

200138 Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z gosp. dom.)

200201 Odpady ulegające biodegradacji

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 Odpady z targowisk

200307 Odpady wielkogabarytowe

1/2014

*- wykreślono z rejestru.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 rejestr_dzialalnosci_regulowanej_2016.doc (DOC, 12KB) 2017-01-16 12:31:57 213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Fafiński 16-01-2017 12:31:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Fafiński 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Fafiński 16-01-2017 12:31:57