Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Programy, strategie, studium, plany

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Czyste Powietrze Pomorza 2018 2018-04-26 12:26:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Hel na 2018 r. w zakresie usług i robót budowlanych. 2018-02-28 15:14:36
Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025 2016-04-19 12:01:42
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Helu 2013-09-22 11:48:16
Plan Odnowy Miejscowości Hel 2013-09-22 12:08:00
Gminny program ochrony nad zabytkami dla gminy Hel 2013-09-22 12:06:45
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Helu 2013-09-22 12:06:11
Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2013-09-22 11:35:56
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Helu 2013-09-22 12:05:36
Regulaminu dofinansowania usuwania azbestu 2013-09-22 11:49:05
Programy opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Helu 2013-09-22 11:33:58
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Helu. 2013-09-22 12:09:36
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hel na lata 2015-2020 2015-12-08 14:23:58
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 2013-09-22 12:10:19
Program Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 2013-10-30 09:55:02
Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Puckiej 2013-09-22 11:47:10
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Helu 2013-12-18 20:13:56