Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

GMINA MIEJSKA HEL

|--- Dane teleadresowe

|--- Dane ogólne Miasta Helu

|--- Raport o stanie miasta

|--- Mapa Helu

|--- Podstawy prawne działania

|--- Herb, flaga, logo, hymn, święto miasta

|--- Statystyka - dane i informacje

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2008 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2009 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2010 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2011 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2012 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2013 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2014 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2015 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2016 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2017 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2018 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyka miasta Helu wg stanu za 2019 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego

      |--- Statystyczne vademecum samorządowca

      |--- INFORMACJE O STRUKTURZE OSOBOWEJ MIESZKAŃCÓW HELU

|--- Członkostwo miasta Helu w Stowarzyszeniach

      |--- Członek do 31.12.2013 r. - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej (dawniej Komunalny Związek Gmin we Władysławowie)

      |--- Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

            |--- Dokumentacja związana z przystąpieniem do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

      |--- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE

            |--- Nabory wniosków w ramach LGD MAŁE MORZE

      |--- Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

            |--- Informacje Stowarzyszenia PLGR o realizacji zadań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (LSROR)

            |--- Warsztaty z pisania wniosku o dofinansowanie i biznes planu organizowane przez Stowarzyszenie PLGR

            |--- Nabory wniosków o dofinansowanie organizowane przez Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

            |--- Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

            |--- PLGR - Biuro, Zarząd, Komitet ds. LSROR, Komisja Rewizyjna

      |--- Związek Miast i Gmin Morskich

            |--- Delegaci Związku i Miast i Gmin Morskich

            |--- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH

            |--- SPRAWOZDANIA DELEGATA MIASTA HELU z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich

      |--- Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna

            |--- Statut Stowarzyszenia Turystycznego KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna

            |--- Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Turystycznego KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna

            |--- Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Turystycznego KASZUBY PÓŁNOCNE Lokalna Organizacja Turystyczna

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

            |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku

            |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku

            |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego

|--- Partnerstwo miast Hel - Hermeskeil

|--- Honorowi Obywatele Miasta Helu

|--- Zasłużeni dla Miasta Helu

|--- Pomniki i tablice w Helu

|--- Medale, nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Miasta Helu

|--- Historia Helu i wydarzenia

      |--- Historia Helu do końca II wojny światowej

      |--- Wydarzenia (daty) z historii Helu

|--- Publiczny Rejestr Umów

BURMISTRZ HELU

|--- Burmistrz Helu

      |--- ZAMIERZENIA I PROGRAMY BURMISTRZA HELU W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

            |--- NOWE ZAGOSPODAROWANIE BULWARU NADMORSKIEGO - PROJEKT W TRAKCIE- rozpoczęto 01.07.2009

      |--- Patronaty Honorowe i Komitety Honorowe obejmowane przez Burmistrza Helu

      |--- Zestawienie spraw administracyjnych i sądowych

      |--- OBWIESZCZENIA, UWAGI DO PLANÓW, INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- 2015 ROK OBWIESZCZENIA, UWAGI DO PLANÓW, INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- 2014 ROK OBWIESZCZENIA, UWAGI DO PLANÓW, INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- 2013 ROK OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- 2011 ROK - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- 2010 ROK - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- 2009 ROK - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

      |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- KADENCJA 2018-2023

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- KADENCJA 2014-2018

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- KADENCJA 2010-2014

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ- KADENCJA 2006-2010

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W 2010 ROKU

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W 2009 ROKU

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W 2008 ROKU

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W 2007 ROKU

      |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - KADENCJA 2018-2023

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - KADENCJA 2014-2018

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - KADENCJA 2010-2014

            |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - KADENCJA 2006-2010

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU W 2010 ROKU

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU W 2009 ROKU

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU W 2008 ROKU

                  |--- SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU W 2007 ROKU

      |--- Burmistrzowie Helu do 21 listopada 2018 roku

|--- Zbiór zarządzeń Burmistrza Helu jako kierownika Urzędu Miasta Helu

|--- Zbiór zarządzeń Burmistrza Helu jako organu wykonawczego Gminy Miejskiej Hel

|--- Sprawozdania z realizacji uchwał

|--- Sprawozdania z działalności międzysesyjnej

|--- Przyjmowanie skarg i wniosków

|--- Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel

RADA MIASTA HELU

|--- Projekty uchwał

|--- Sesje Rady Miasta Helu

      |--- Transmisje sesji rady

      |--- Zawiadomienia o sesjach Rady Miasta Helu (lata 2018 - 2023)

            |--- IX sesja Rady Miasta Helu.

      |--- Skargi, wnioski i petycje skierowane do Rady Miasta Helu kadencji 2018-2023

      |--- Protokoły z sesji.

      |--- Skład Rady Miasta Helu (lata 2018-2023)

|--- Radni Miasta Helu

|--- Biuro Rady Miasta Helu

|--- Komisje Rady Miasta

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń sesji, komisji oraz wydarzeń

|--- Transmisje Sesji Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Uchwały Rady Miasta Helu

|--- Diety i ryczałty dla radnych

      |--- Kwot ryczałtów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Helu w kadencji 2018-2023

|--- Rady Miasta Helu do 2018 roku

      |--- RADA MIASTA HELU V KADENCJI (LATA 2002-2006)

      |--- RADA MIASTA HELU V KADENCJI (LATA 2006-2010) I JEJ DZIAŁALNOŚĆ

            |--- Dyżury radnych - przyjmowanie mieszkańców przez przewodniczącego i radnych Rady Miasta Helu

                  |--- Dyżury radnych - przyjmowanie mieszkańców przez radnych Rady Miasta Helu

            |--- PLANY PRACY RADY MIASTA HELU V KADENCJI NA LATA 2006-2010

            |--- SESJE RADY MIASTA HELU V KADENCJI NA LATA 2006 - 2010

            |--- KOMISJE RADY MIASTA HELU V KADENCJI (LATA 2006-2010)

                  |--- POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA HELU

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                        |--- DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                        |--- PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                  |--- KOMISJA GOSPODARCZA RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                        |--- PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                        |--- DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                  |--- KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                        |--- PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                        |--- DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA HELU V KADENCJI

                  |--- KOMISJE DORAŹNE RADY MIASTA HELU V KADENCJI

            |--- PROTOKOŁY, NOTATKI Z SESJI RADY MIASTA HELU V KADENCJI (lata 2006 - 2010)

                  |--- Protokoły, notatki z XXXVI sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXXV sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXXIV sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXXIII sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXXII sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXXI sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXX sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

                  |--- Protokoły, notatki z XXIX sesji Rady Miasta Helu

                        |--- Notatki

                        |--- Protokoły

            |--- SKŁAD RADY MIASTA HELU V KADENCJI (LATA 2006-2010)

      |--- RADA MIASTA HELU VI KADENCJI (LATA 2010-2014) I JEJ DZIAŁALNOŚĆ

            |--- Dyżury radnych

            |--- Wnioski i interpelacje Radnych Rady Miasta Helu VI kadencji Rady Miasta Helu (lata 2010 - 2014)

                  |--- Wnioski i Interpelacje Klubu Radnych "Lepsza Przyszłość dla Helu"

                        |--- 2012.05.29 Interpelacja Klubu Radnych "Lepsza przyszłość dla Helu"

                  |--- SEBASTIAN ZIĘTARA - Radny Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- KAROLINA SOLDATKE - Radna Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- ZBIGNIEW SŁUGOCKI - Radny Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2011.11.14 Interpelacja radnego Z.Sługockiego

                        |--- 2013.06.10 Interpelacja radnego Z.Sługockiego w sprawach mariny, zalewania posesji wodą opadową i przerwanej budowy apartamentowca

                        |--- 2013.03.15 Interpelacja radnego Sługockiego w sprawie domu ul. Wiejska 93 - zalewanie opadami deszczu

                        |--- 2012.10.05 Wnioski radnego Z.Sługockiego przekazane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu w dniu 27.09.2012 r. i skierowane do burmistrza Helu

                  |--- KRZYSZTOF PSZENICZNY - Radny Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- CZESŁAW MOTYKA - Radny Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- TERESA MATUSZEWSKA - Radna Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2012.10.05 Wnioski radnej T.Matuszewskiej przekazane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu w dniu 27.09.2012 r. i skierowane do burmistrza Helu

                        |--- 2012.11.23 Wnioski Radnej T,Matuszewskiej w sprawie drogi i chodnika na ul. Bałtyckiej

                        |--- 2012.12.11 Wniosek radnej T.Matuszewskiej w sprawie wymiany płyty chodnikowej ul. Leśna

                        |--- 2012.12.17 INTERPELACJA RADNEJ T.MATUSZEWSKIEJ W SPRAWIE OGRODZENIA KORTU

                        |--- 2012.12.29 Wniosek radnej T.Matuszewskiej w sprawie składu Komisi Rewizyjnej

                        |--- 2012.12.29 Interpelacja radnej T.Matuszewskiej w sprawie zadań inwestycyjnych

                        |--- 2012.12.31 Interpelacja radnej T.Matuszewskiej w sprawie informacji nt uporządkowania gospodarki wodno ściekowej

                        |--- 2013.01.30 Wniosek radnej T.Matuszewskiej o sporządzenie i wywieszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Hel przeznaczonych do dzierżawy w 2013 roku

                        |--- 2013.01.30 Interpelacja radnej T.Matuszewskiej w zakresie tablicy reklamowej o sprzedaży działek na ul. Dworcowej

                        |--- 2013.02.26 Interpelacja radnej T.Matuszewskiej w sprawie ustawy śmieciowej, a spółdzielcy w Helu

                        |--- 2013.03.11 Wniosek radnej T.Matuszewskiej w sprawie przycięcia żywopłotów i krzewów

                        |--- 2013.04.05 - Wniosek w sprawie ul.Bałtyckiej

                        |--- 2013.06.04 Interpelacja Radnej T.Matuszewskiej w sprawie studzienki na ul. Steyera

                        |--- 2013.06.25 Interpelacja Radnej T.Matuszewskiej w sprawie ścieżki rowerowej

                        |--- 2013.11.13 Wniosek dot. wykonania bieżącej konserwacji elewacji

                        |--- 2013.10.29 Interpelacja dot. umocnienia brzegu na cyplu helskim

                        |--- 2013.10.29 Wniosek dot. modernizacji dojścia na cypel wejściem nr 67

                        |--- 2013.09.17 Wniosek Radnej T.Matuszewskiej do projektu budżetu na 2014 rok

                        |--- 2013.09.16 - Interpelacja w sprawie likwidacji poradni psychologicznej

                  |--- TADEUSZ KLAJNERT - Radny Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2011.01.25 Interpelacja radnego T.Klajnerta w sprawie \"Informacji o stanie mienia komunalnego\" - powierzchni gruntów w obrębie miasta Helu

                        |--- 2011.01.25 Interpelacja radnego T.Klajnerta w sprawie wypłaconego wynagrodzenia burmistrzowi Helu za okres nieobecności w pracy

                        |--- 2011.01.25 Interpelacja radnego T.Klajnerta w sprawie wyjazdów burmistrza Helu na rozprawy sądowe

                        |--- 2011.09.26 Interpelacja radnego T.Klajnerta o przedstawienie sprawy najmu (dzierżawy) obiektów i pomieszczeń stanowiący majątek gminy Hel

                        |--- 2011.09.30 Wniosek radnego T.Klajnerta do projektu budżetu miasta Helu na 2012 rok

                        |--- 2012.03.29 Wniosek radnego T.Klajnerta w sprawie drogi dojazdowej do garazy ul. Steyera

                        |--- 2012.06.26 INTERPELACJA W SPRAWIE HERBU HELU I LOGA HELU

                        |--- 2012.06.26 Wniosek T.Klajnerta o publikowanie w BIP-ie apelu skierowanego do burmistrza Helu

                        |--- 2012.10.01 Wnioski radnego T.Klajnerta do projektu budżetu miasta Helu na 2013 rok

                        |--- 2012.10.05 Wnioski radnego T.Klajnerta przekazane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu w dniu 27.09.2012 r. i skierowane do burmistrza Helu

                        |--- 2012.10.29 Interpelacja radnego T.Klajnerta w sprawie przedstawienia kosztów pobytu delegacji z miasta Hermeskeil w ramach obchodów X-lecia partnertstwa miasta Hel i Hermeskeil

                  |--- GRAŻYNA JANIAK - Radna Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- TERESA BORUCKA - Radna Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- MARCIN DARAŻ - Radny Miasta Helu VI kadencji - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2013.01.25 Rezygnacja radnego M.Daraża z członkostwa w komisji gospodarczej

                  |--- ARNOLD ANTKOWSKI - Radny Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2011.01.20 Wniosek radnego A.Antkowskiego

                        |--- 2012.10.05 Wnioski radnego A.Antkowskiego przekazane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu w dniu 27.09.2012 r. i skierowane do burmistrza Helu

                  |--- JOLANTA ALBECKA-MASZOTA - Radna Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- WIESŁAWA SOLIŃSKA - II wiceprzewodniczący Rady Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2012.10.05 Wnioski radnej W.Solińskiej przekazane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu w dniu 27.09.2012 r. i skierowane do burmistrza Helu

                  |--- ZOFIA JAROSZ - I wiceprzewodniczący Rady Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- MAREK CHROŃ - przewodniczący Rady Miasta Helu - VI kadencja na lata 2010 - 2014 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2011.02.07 Wniosek radnego M.Chronia w sprawie likwidacji przejścia dla pieszych koło WZW \"Czajka\"

                        |--- 2011.02.07 Wniosek radnego MChronia w sprawie informacji o funkcjonowaniu, dzierżawie, opłatach realizowanych przez dzierżawcę gabinetu stomatologicznego w ZSO w Helu

                        |--- 2011.09.26 Wnioski /zapytania /interpelacje radnego M.Chronia złożone na sesji Rady Miasta Helu w dniu 26.09.2011 r.

                        |--- 2011.09.28 i 29 Wnioski radnego M.Chronia do projektu budżetu miasta Helu na 2012 rok

                        |--- 2013.03.19 wniosek radnego M.Chronia w sprawie zasad gospodarowania odpadami na terenie miasta Helu.

                        |--- 2013.03.19 wniosek radnego M.Chronia w sprawie programu dożywiania dzieci

                        |--- 2013.03.19 wniosek radnego M.Chronia w sprawie zmian w organizacji nocnej i światecznej opieki chorych

                        |--- 2013.03.19 wniosek radnego M.Chronia w sprawie zmian w funkcjonowania Straży Miejskiej

                        |--- 2013.03.19 wniosek radnego M.Chronia w sprawie niedpłatnego pozyskania osprzętu dla OSP Hel

                        |--- 2012.12.13 Interpelacja radnego M.Chronia w sprawie prowadzeniem zajęć niezwiązanych z profilem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu

                        |--- 2011.10.21 Interpelacja radnego M.Chronia w sprawie centralnego ogrzewania w budynku \"leżący górnik\"

            |--- Przyjmowanie mieszkańców przez przewodniczącego Rady Miasta Helu

            |--- PLANY PRACY RADY MIASTA HELU VI KADENCJI NA LATA 2010-2014

            |--- UWAGI DO PLANÓW, APELE RADY MIASTA HELU (lata 2010 - 2014)

            |--- PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIASTA HELU VI KADENCJI (lata 2010 - 2014)

            |--- SESJE RADY MIASTA HELU VI KADENCJI NA LATA 2010 - 2014

                  |--- I SESJA RADY MIASTA HELU W DNIU 30.11.2010 R.

                  |--- II SESJA RADY MIASTA HELU W DNIU 13.12.2010 r.

                  |--- III Sesja Rady Miasta Helu w dniu 27 stycznia 2011 roku

                  |--- IV sesja Rady Miasta Helu w dniu 24 lutego 2011 roku

                  |--- V sesja Rady Miasta Helu w dniu 24 marca 2011 roku

                  |--- VI Sesja Rady Miasta Helu w dniu 28.04.2011 r.

                  |--- VII Sesja Rady Miasta Helu w dniu 31 maja 2011 roku

                  |--- X sesja Rady Miasta Helu w dniu 8 lipca 2011 roku

                  |--- XI sesja Rady Miasta Helu w dniu 26 września 2011 roku

                  |--- XII sesja Rady Miasta Helu w dniu 27 października 2011 roku

                  |--- XIII sesja Rady Miasta Helu w dniu 24 listopada 2011 roku

                  |--- XV sesja Rady Miasta Helu w dniu 19 stycznia 2012 roku

                  |--- XVII sesja Rady Miasta Helu w dniu 29 marca 2012 roku

            |--- KLUBY RADNYCH RADY MIASTA HELU VI KADENCJI NA LATA 2010 - 2014

                  |--- Klubu Radnych \"LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA HELU\"

                        |--- Posiedzenia i dyżury członków Klubu

                        |--- Działalność Klubu Radnych "Lepsza Przyszłośc dla Helu"

                              |--- 2013.09.29 Wniosek Klubu Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu do projektu budżetu Miasta Helu na 2014 rok

                              |--- 2012.09.28 Wnioski do budżetu na rok 2013 Klubu Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu

                  |--- Klub Radnych "Morskie Przymierze Hel - 2020"

                        |--- Posiedzenia i dyżury członków Klubu

                        |--- Działalność Klubu Radnych \"Morskie Przymierze 2020\"

                              |--- 2012 Wnioski do projektu budżetu na rok 2013

            |--- KOMISJE RADY MIASTA HELU VI KADENCJI (LATA 2010-2014)

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY MIASTA HELU VI KADENCJI

                        |--- UCHWAŁY, WNIOSKI, OPINIE KOMISJI REWIZYJNEJ

                              |--- 2012.12.11 Wnioski z posiedzenia wspólnych komisji Rady Miasta Helu

                              |--- 2013.05.29 Wnioski z posiedzenia komisji stałych odbytej w dniu 28.05.2013 r.

                        |--- Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

                        |--- Plany pracy Komisji Rewizyjnej kadencji 2010 - 2014

                  |--- KOMISJA GOSPODARCZA RADY MIASTA HELU VI KADENCJI

                        |--- UCHWAŁY, WNIOSKI, OPINIE, INTERPELACJE, SPRAWOZDANIA KOMISJI GOSPODARCZEJ

                              |--- 2012.12.11 Wnioski z posiedzenia wspólnych komisji Rady Miasta Helu

                              |--- 2012.12.29 Wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Helu w sprawie braku odpowiedzi na informację w sprawie braku opinii dot. projektu budżetu Miasta Helu na 2013 rok i ...

                              |--- 2012.12.29 Interpelacja w sprawie braku odpowiedzi na wnioski z posiedzenia wspólnego komisji Rady Miasta Helu odbytej w dniu 11.12.2012 r.

                              |--- 2012 Wnioski do budżetu na rok 2013

                              |--- 2013.02.21 Interpelacja Komisji Gospodarczej w zakresie programu współpracy z organizacjami pozarządowyi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczego.

                              |--- 2013.02.21 Interpelacja Komisji Gospodarczej w zakresie członkostwa miasta Helu w stowarzyszeniu Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

                              |--- Wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji stałych RM z dnia 27.03.2013 r.

                              |--- Sprawozdania Komisji Gospodarczej

                              |--- Zapytania i wnioski z posiedzenie Komisji Gospodarczej dnia 28.10.2013 r.

                              |--- 2013.06.14 Interpelacja Komisji Gospodarczej w sprawie braku odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 08.04.2013 i posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Helu z dnia 28.05.2013 r.

                              |--- 2013.05.29 Wnioski z posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu z dnia 28.05.2013 r.

                              |--- 2013.04.10 Wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dn. 08.04.2013 r.

                        |--- Posiedzenia Komisji Gospodarczej

                        |--- PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY MIASTA HELU VI KADENCJI

                  |--- KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIASTA HELU VI KADENCJI

                        |--- UCHWAŁY, WNIOSKI, OPINIE KOMISJI SPOŁECZNEJ

                              |--- 2013.05.29 Wnioski z posiedzenia komisji stałych odbytej w dniu 28.05.2013 r.

                              |--- Wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji stałych RM z dnia 27.03.2013 r.

                              |--- 2012.12.11 Wnioski z posiedzenia wspólnych komisji Rady Miasta Helu

                        |--- Plan pracy Komisji Spłecznej

                        |--- Posiedzenia Komisji Społecznej

            |--- SKŁAD RADY MIASTA HELU VI KADENCJI (LATA 2010-2014)

      |--- RADA MIASTA HELU VII KADENCJI (LATA 2014-2018) I JEJ DZIAŁALNOŚĆ

            |--- Dyżur radnych miasta Helu VII kadencji (lata 2014 - 2018)

                  |--- Klub \"Lepsza Przyszłość dla Helu\"

                  |--- Klub \"Morskie Przymierze Hel 2020\"

            |--- Plany pracy Rady Miasta Helu VII kadencji (lata 2014-2018)

                  |--- Plan pracy Rady Miasta Helu na 2018 rok

            |--- Wnioski i interpelacje Radnych Rady Miasta Helu VII kadencji Rady Miasta Helu (lata 2014 - 2018)

                  |--- Wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych Klubu "Morskie Przymierze Hel 2020" i na dyżurach radnych

                        |--- 12.09.2016 interpelacja Klubu radnych

                        |--- 08.09.2016 interpelacja Klubu radnych

                        |--- 29.01.2015 - Wnioski zgłoszone na dyżurach radnych i odpowiedzi burmistrza Helu

                  |--- ZBIGNIEW SŁUGOCKI - Radny Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- Interpelacja nr 2 - obniżenia wjazdu przy przejściu dla pieszych

                        |--- Interpelacja nr 1 - mieszkania socjalne

                        |--- 2015.03.03 Wniosek nr 3 w zakresie udzielenia odpowiedzi Panu A.Bulińskiemu o połączeniu gmin Hel i Jastarnia

                  |--- KRZYSZTOF PSZENICZNY - Radny Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- Wniosek złożony do budżetu miasta Helu na 2015 rok

                  |--- KATARZYNA FIEDORCZYK - Radna Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- Wniosek Nr 2/2015 - działalność apartamentów

                        |--- Wniosek nr 01/2015 - przygotowanie dokumentacji

                        |--- Interpelacja Nr 2 - Statut Miasta Helu

                        |--- Interpelacje ze spotkania z mieszkańcami 20.03.2015

                        |--- Interpelacja Nr 3/2015 - koty "wolno żyjące"

                        |--- Interpelacja nr 1/2015 - powołanie drugiego wicedyrektora ZSO

                        |--- 2015.02.02 wniosek do komendanta powiatowego Policji w Pucku o dane ze zdarzeń, kolizji i wypadków drogowych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 Jurata-Hel za lata 2012-2014

                  |--- MAREK CHROŃ - Radny Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 201412.05- Interpelacja nr 1/2014

                        |--- 2014.12.18 - interpelacja nr 2/2014

                        |--- 2015.01.27 - Interpelacja nr 1/2015

                        |--- 2015.01.27 - Interpelacja nr 3/2015

                        |--- 2015.01.28 - interpelacja nr 2/2015 w sprawie "Jawnego Publicznego Rejestru Umów" i włączenie do rejestru informacji o wydatkach realizowanych przez komórki Urzędu Miasta Helu

                        |--- 2015.02.19 - interpelacja nr 2B/2015 w sprawie "Jawnego Publicznego Rejestru Umów"

                        |--- 15.09.2016 - wniosek

                        |--- 13.07.2016 wniosek

                        |--- 04.08.2016 interpelacja

                        |--- 11.07.2016 interpelacje

                        |--- 17.02.2016 - interpelacja

                        |--- 2015.10.15 - intereplacja

                        |--- 2015.10.13 - intereplacja

                        |--- 2015.10.12 - intereplacja

                        |--- 2015.07.22 interpelacja

                        |--- 2015.07.13 - intereplacja

                        |--- 2015.07.10 - intereplacja

                        |--- 2015.07.08 - intereplacja

                        |--- 2015.07.06 - intereplacja

                        |--- 2015.05.28 - intereplacja

                        |--- 2015.04.28 - interpelacje

                        |--- 2015.04.21 - interpelacje

                        |--- 2015.03.11 - interpelacje

                        |--- Wnioski budżetowe

                  |--- BOŻENA TURZYŃSKA - Radna Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- Interpelacja nr 3/2015 - reklamy

                        |--- Interpelacja - zarządzanie salą gimnastycznej

                        |--- Interpelacja nr 2/2015 - boisko i teren ZSO

                  |--- TERESA BORUCKA - Radna Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- Interpelacje Klubu Lepsza Przyszłość dla Helu - hala sportowo-widowiskowa

                  |--- EWA WÓJCIK - Radna Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 2015.05.28 interpelacja

                        |--- Wniosek- przełożenie chodnika

                  |--- BOŻENA TURZYŃSKA - Radna Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- JAN BOSZKE - Radny Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                  |--- Arnold Antkowski - Radny Miasta Helu - VII kadencja na lata 2014 - 2018 - składane wnioski i interpelacje

                        |--- 11.08.2016 interpelacja

            |--- Komisje Rady Miasta Helu VII kadencji (lata 2014-2018)

                  |--- Komisja zakończyła działalność 26.03.2015 r. - Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Posiedzenia komisji

                  |--- Komisje doraźne Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Komisja statutowa - komisja doraźna - powołana 28.04.2016 r.

                  |--- Komisja Społeczna Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Społecznej Rady Miasta Helu.

                        |--- Plan pracy komisji

                        |--- Posiedzenia komisji

                  |--- Komisja Gospodarcza Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Protokóły z posiedzeń Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu.

                        |--- Plan pracy Komisji Gospodarczej

                        |--- Posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu VII kadencji

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu VII kadencji

                  |--- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu VII kadencji

                        |--- Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu VII kadencji

                  |--- Wspólne posiedzenia komisji

                        |--- Protokóły z posiedzeń wspólnych komisji Rady Miasta Helu.

            |--- Protokoły z sesji Rady Miasta Helu VII kadencji (lata 2014 - 2018)

            |--- Zawiadomienia o sesjach Rady Miasta Helu VII kadencji (lata 2014 - 2018)

                  |--- I SESJA RADY MIASTA HELU W DNIU 01.12.2014 R.

            |--- Skargi, wnioski oraz przyjmowanie skarg i wniosków

            |--- Skład Rady Miasta Helu VII kadencji (lata 2014-2018)

PRAWO LOKALNE

|--- Statut Gminy Miejskiej Hel

|--- Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego

|--- ELEKTRONICZNE ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH

|--- Programy, strategie, studium, plany

      |--- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Helu

      |--- Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Puckiej

      |--- Program Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012

      |--- Plan Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012

      |--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hel na lata 2015-2020

      |--- Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Helu.

      |--- Programy opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Helu

      |--- Regulaminu dofinansowania usuwania azbestu

      |--- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Helu

      |--- Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

      |--- Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Helu

      |--- Gminny program ochrony nad zabytkami dla gminy Hel

      |--- Plan Odnowy Miejscowości Hel

      |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Helu

      |--- Czyste Powietrze Pomorza 2018

      |--- Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025

|--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

|--- Uchwały Rady Miasta Helu

      |--- UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W HELU I KADENCJI - LATA 1990-1994

      |--- UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W HELU / RADY MIASTA HELU II KADENCJI - LATA 1994-1998

      |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU IV KADENCJI - LATA 1998-2002

      |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU III KADENCJI - LATA 2002-2006

      |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU V KADENCJI - LATA 2006-2010

            |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU V KADENCJI - LATA 2006-2010 - WEDŁUG KOLEJNOŚCI NUMEROWEJ

                  |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU PODJĘTE W 2010 ROKU

                  |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU PODJĘTE W 2009 ROKU

                  |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU PODJĘTE W 2008 ROKU

                  |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU PODJĘTE W 2007 ROKU

                  |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU PODJĘTE W 2006 ROKU

            |--- Sesja LII Rady Miasta Helu w dniu 9.11.2010 r.

            |--- Sesja LI Rady Miasta Helu w dniu 28.10.2010 r.

            |--- Sesja L Rady Miasta Helu w dniu 29.09.2010 r.

            |--- Sesja XLV Rady Miasta Helu w dniu 28.04.2010 r.

            |--- Sesja XLIV Rady Miasta Helu w dniu 30.03.2010 r.

            |--- Sesja XLIII Rady Miasta Helu w dniu 24.03.2010 r.

            |--- Sesja XLII Rady Miasta Helu w dniu 25.02.2010 r.

            |--- Sesja XLI Rady Miasta Helu w dniu 29.01.2010 r.

            |--- Sesja XL Rady Miasta Helu w dniu 17.12.2009 r.

            |--- Sesja XXXIX Rady Miasta Helu w dniu 03.12.2009 r.

            |--- Sesja XXXVIII Rady Miasta Helu w dniu 26.10.2009 r.

            |--- Sesja XXXVII Rady Miasta Helu w dniu 24.09.2009 r.

            |--- Sesja XXXVI Rady Miasta Helu w dniu 20.08.2009 r.

            |--- Sesja XXXV Rady Miasta Helu w dniu 16.07.2009 r.

            |--- Sesja XXXIV Rady Miasta Helu w dniu 25.06.2009 r.

            |--- Sesja XXXIII Rady Miasta Helu w dniu 28.05.2009 r.

            |--- Sesja XXXII Rady Miasta Helu w dniu 23.04.2009 r.

            |--- Sesja XXXI Rady Miasta Helu w dniu 26.03.2009 r.

            |--- Sesja XXX Rady Miasta Helu w dniu 26.02.2009 r.

            |--- Sesja XXIX Rady Miasta Helu w dniu 29.01.2009 r.

            |--- Sesja XXVIII Rady Miasta Helu w dniu 28.12.2008 r.

            |--- Sesja XXVII Rady Miasta Helu w dniu 26.11.2008 r.

            |--- Sesja XXVI Rady Miasta Helu w dniu 29.10.2008 r.

            |--- Sesja XXV Rady Miasta Helu w dniu 11.09.2008 r. i 26.09.2008 r.

            |--- Sesja XXIV Rady Miasta Helu w dniu 26.06.2008 r.

            |--- Sesja XXIV Rady Miasta Helu w dniu 26.06.2008 r.

            |--- Sesja XXII Rady Miasta Helu w dniu 24.04.2008 r.

            |--- Sesja XVI Rady Miasta Helu w dniu 20.12.2007 r.

            |--- Sesja III Rady Miasta Helu w dniu 14 grudnia 2006 r.

|--- Projekty uchwał Rady Miasta Helu

      |--- PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - V KADENCJA - LATA 2006 - 2010

            |--- SESJA LII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 9.11.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA LI - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 28.10.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA L - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 29.09.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLVII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 02.06.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLVI - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 27.05.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLV - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 28.04.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLIV - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 30.03.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLIII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 24.03.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 25.02.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XLI- V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 29.01.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XL - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 17.12.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXIX - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 03.12.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXVII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 29.10.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXVII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 24.09.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXVI - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 20.08.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXV - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 16.07.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXIV - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 25.06.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXIII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 28.05.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXII - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 23.04.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXXI - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 26.03.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XXX - V KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 26.02.2009 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

      |--- PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - VI KADENCJA - LATA 2010 - 2014

            |--- SESJA XIV - sesja w dniu 28.12.2011 r. - KADENCJA VI Rady Miasta Helu - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XIII - sesja w dniu 24.10.2011 r. - KADENCJA VI Rady Miasta Helu - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XII - sesja w dniu 27.09.2011 r. - KADENCJA VI Rady Miasta Helu - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA XI - sesja w dniu 26.09.2011 r. - KADENCJA VI Rady Miasta Helu - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA X - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 08.07.2011 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA IX - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 21.06.2011 r. - PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA VIII - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 10.06.2011 r. - PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA VII - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 31.05.2011 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA VI - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 28.04.2011 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA V - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 24.03.2011 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA IV - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 24.02.2011 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA III - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 27.01.2011 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA II - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 13.12.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

            |--- SESJA I - VI KADENCJA - planowany termin przeprowadzenia sesji 30.11.2010 r. - PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIASTA HELU

|--- Podatki i opłaty lokalne, czynsze i opłaty dzierżawne, opłaty za wodę i ścieki

      |--- 2020 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

      |--- 2019 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

            |--- Podatek leśny obowiązujący od 1.07.2019 r.

            |--- Podatek od nieruchomości obowiązujący od 1.07.2019 r.

      |--- 2018 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

      |--- 2017 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

            |--- Opłata za gospodarowanie odpadami w 2017 roku

      |--- 2016 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

      |--- 2015 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

            |--- Opłaty za wodę i ścieki w 2015 roku

            |--- Opłata za gospodarowanie odpadami

      |--- 2014 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

            |--- Opłaty za wodę i ścieki w 2014 roku

            |--- Opłata za gospodarowanie odpadami

      |--- 2013 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE, CZYNSZE I OPŁATY DZIERŻAWNE, OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

            |--- Opłaty za wodę i ścieki

      |--- 2012 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE

      |--- 2011 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE

      |--- 2010 rok - PODATKI I OPŁATY LOKALNE

|--- Zarządzenia burmistrza

|--- Zarządzenia burmistrza

      |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE OD DNIA 01.01.2012 ROKU

      |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO OD 01.01.2009 do 31.12.2011

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO W 2011 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO W 2010 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO W 2009 ROKU

      |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA HELU OD 01.01.2009 do 31.12.2011

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA HELU W 2011 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA HELU W 2010 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU JAKO KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA HELU W 2009 ROKU

      |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE DO DNIA 31.12.2008 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2008 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2007 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2006 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2005 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2004 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2003 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2002 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2001 ROKU

            |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2000 ROKU

|--- Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

URZĄD MIASTA HELU

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Dane teleadresowe

|--- Tablica informacyjna Urzędu Miasta Helu

      |--- 2019 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2018 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2017 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2016 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2015 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2014 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2013 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

      |--- 2012 ROK - OGŁOSZENIA, INFORMACJE UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU MIASTA HELU

|--- Nr telefonów stanowisk pracy i komórek organizacyjnych

|--- Podstawowe prawa obywatela w urzędzie

|--- Organizacja Urzędu Miasta Helu

      |--- REGON - NUMER IDENTYFIKACYJNY URZĘDU MIASTA HELU

      |--- REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA HELU

      |--- INFORMACJE ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY URZĘDU MIASTA HELU

|--- Referaty, samodzielne stanowiska pracy, pełnomocnicy

      |--- Pełnomocnik burmistrza Helu ds. profilaktyki i ochrony zdrowia - odwołany 19.11.2018 r.

      |--- Pełnomocnik burmistrza Helu ds. żeglarstwa i wychowania morskiego - odwołany 05.12.2018 r.

      |--- Jednostka Realizująca Projekt - do 30.06.2013 r.

      |--- Pełnomocnik burmistrza Helu ds. sportu

      |--- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer - MAO)

      |--- Pełnomocnik burmistrza Helu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

            |--- Punkt Pomocy Rodzinie

            |--- Grupa "AA"

            |--- Świetlica "Bocianie Gniazdo"

      |--- Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne, ochrona informacji niejawnych

            |--- INFORMACJE BURMISTRZA HELU dot. realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

            |--- I N F O R M A C J E o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w mieście, a także działaniach podjętych i zrealizowanych w celu zabezpieczenia brzegów morskich i plaż.

            |--- OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

                  |--- Podstawowe akty prawne

      |--- Referat Organizacyjny

      |--- Referat Finansowo - Budżetowy

      |--- Zespół Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami ...

      |--- Referat Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska

      |--- STRAŻ MIEJSKA

            |--- Podstawowe akty prawne

            |--- Sprawozdania Straży Miejskiej w Helu

            |--- Historia Straży Miejskiej

            |--- ZADANIA I OBOWIĄZKI STRAŻY MIEJSKIEJ

      |--- Urząd Stanu Cywilnego w Helu

            |--- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Helu

            |--- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Helu

            |--- KOMPETENCJE KIEROWNIKA URZEDU STANU CYWILNEGO

|--- Załatw sprawę: Skrzynka podawcza - ePUAP

|--- Status sprawy - sprawdzenie stanu sprawy

|--- Zastępca burmistrza

|--- Sekretarz miasta

|--- Skarbnik miasta

|--- Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Burmistrza Helu i Urzędu Miasta

BUDŻET I MAJĄTEK MIASTA HELU

|--- Budżet miasta Helu

      |--- BUDŻETY MIASTA HELU

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2008 ROK

                  |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2008 ROK

                        |--- UCHWAŁA W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2008 ROK

                        |--- UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU MIASTA HELU NA 2008 ROK

                  |--- Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2008 roku

                  |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za 2008 rok

                  |--- OPINIE ORGANÓW NADZORCZYCH W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA HELU ZA 2008 ROK

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2009 ROK

                  |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za 2009 rok

                  |--- OPINIE ORGANÓW NADZORCZYCH W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA HELU ZA 2009 ROK

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2010 ROK

                  |--- UCHWAŁY RADY MIASTA HELU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA HELU NA 2010 ROK

                  |--- Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2010 roku

                  |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2010 ROK - uchwała nr XL/243/09 z dnia 17.12.2009 r.

                  |--- OPINIE W SPRAWIE PROJEKTU W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK

                  |--- Projekt budżetu miasta Helu na 2010 rok

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2011 ROK

                  |--- Wykonania budżetu miasta Helu za 2011 rok

                        |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za 2011 rok

                  |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU W ZAKRESIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2011 ROKU

                  |--- ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA HELU NA 2011 ROKU - UCHWAŁY RADY MIASTA HELU

                  |--- OPINIE W SPRAWIE PROJEKTU W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2011 ROK

                  |--- Projekt budżetu miasta Helu na 2011 rok

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2012 ROK

                  |--- OPINIE W SPRAWIE PROJEKTU W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2012 ROK

                  |--- Projekt budżetu miasta Helu na 2012 rok

                  |--- ZARZĄDZENIA BURMISTRZA HELU W ZAKRESIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2012 ROKU

                  |--- ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA HELU NA 2012 ROKU - UCHWAŁY RADY MIASTA HELU

                  |--- Sprawozdania Rb z wykonania budżetu Miasta Helu za 2012 rok

                  |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2012 rok

                  |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2012 ROK - Uchwała Nr Nr XIV/73/11 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2011 r.

                  |--- Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za 2012 rok

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2013 ROK

                  |--- OPINIE I WNIOSKI W SPRAWIE PROJEKTU W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA HELU NA 2013 ROK

                  |--- PROJEKT BUDŻETU MIASTA HELU NA 2013 ROK Z DNIA 16.11.2012

                  |--- PROJEKT BUDŻETU MIASTA HELU NA 2013 ROK Z DNIA 19.12.2012

                  |--- Sprawozdania Rb z wykonania budżetu Miasta Helu za 2013 rok

                  |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2013 rok

                  |--- Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za 2013 rok

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2019 ROK

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2018 ROK

                  |--- Wykonanie budżetu za 2018 rok

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2017 ROK

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2016 ROK

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2015 ROK

            |--- BUDŻET MIASTA HELU NA 2014 ROK

                  |--- PROJEKT BUDŻETU MIASTA HELU NA 2014 ROK Z DNIA 15.11.2012

                  |--- Sprawozdania RB z wykonania budżetu

                  |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2014 roku

                  |--- Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za 2014 rok

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Helu na lata 2017 - 2023

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Helu na lata 2016 - 2023

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Helu na lata 2014 - 2023

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2013 - 2023 Miasta HEL

            |--- Dokumentacja w zakresie projektowania Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) na lata 2013 - 2023

            |--- Wieloletni Plan Finansowy (WPF) na lata 2013 - 2023

                  |--- Uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) na lata 2013 - 2023

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2011- 2027 Miasta HEL

|--- Ulgi, odroczenia i umorzenia

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2007

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2008

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2012

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2013

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2014

      |--- Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2015

|--- Budżet Obywatelski

      |--- Budżet Obywatelski w 2016 roku

      |--- Budżet Obywatelski w 2017 roku

      |--- Budżet Obywatelski w 2018 roku

      |--- Budżet Obywatelski w 2019 roku

|--- Mienie komunalne

|--- Najem i dzierżawa

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania - 2018 rok

      |--- Sprawozdania - 2017 rok

            |--- III kwartał 2017 roku

            |--- II kawratał 2017 roku

            |--- I kwartał 2017 roku

      |--- Sprawozdania - 2016 rok

            |--- Sprawozdania IV kwartał 2016 roku

            |--- Sprawozdania III kwartał 2016 roku

            |--- Sprawozdania II kwartał 2016 roku

            |--- Sprawozdania I kwartał 2016 roku

      |--- Sprawozdania - 2015 rok

            |--- Sprawozdania IV kwartał 2015

            |--- Sprawozdania III kwartał 2015

            |--- Sprawozdania II kwartał 2015 roku

            |--- Sprawozdania I kwartał 2015 roku

      |--- Sprawozdania - 2014 rok

            |--- Sprawozdania IV kwartał 2014 roku

            |--- Sprawozdania III kwartał 2014 roku

            |--- Sprawozdania II kwartał 2014 roku

            |--- Sprawozdania I kwartał 2014 roku

WYBORY

|--- Wybory do Sejmu i Senatu 2019

|--- Wybory do Europarlamentu 2019

      |--- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

      |--- UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

|--- Referendum

      |--- Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.

            |--- Obwód głosowania nr 1 - w Urzędzie Miasta Helu

            |--- Obwód głosowania nr 2 - w Zespole Szkół Ogólnokształcących

            |--- Obwód głosowania nr 3 - w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnia SPZOZ

|--- Wybory powszechne

      |--- Pełnomocnik ds. wyborów - urzędnik wyborczy w mieście Hel

      |--- OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE HEL

            |--- ARCHIWUM - dokumentacja związana z uchwalaniem w 2012 roku podziału miasta Hel na okręgi wyborcze

            |--- Archiwum podziału miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

      |--- OBWODY GŁOSOWANIA W MIEŚCIE HEL

            |--- ARCHIWUM podziału miasta Hel na stałe obwody głosowania.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

            |--- 2009.06.07 - wybory do Parlamentu Europejskiego

            |--- 2014.05.25 - wybory do Parlamentu Europejskiego

                  |--- Informacje dla osób niepełnosprawnych

                  |--- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Helu z siedzibą przy ul. Bocznej 10

                  |--- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Helu z siedzibą przy ul. Szkolnej 1

                  |--- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Helu z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50

                  |--- PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

            |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

                  |--- Okręgowa Komisja Wyborcza nr 37 w Gdyni

                  |--- Informacje dla osób niepełnosprawnych

                  |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

                        |--- Obwód głosowania nr 3 w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

                        |--- Obwód głosowania nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu.

                        |--- Obwód głosowania nr 1 w Urzędzie Miasta Helu.

            |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

                  |--- Obwieszczenia, zarządzenia i informacje burmistrza Helu

                  |--- OKRĘGI, OBWODY GŁOSOWANIA I OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

                        |--- OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

                        |--- OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 W GDAŃSKU

                        |--- OBWÓD NR 1 - SIEDZIBA: URZĄD MIASTA HELU, UL. WIEJSKA 50, HEL

                        |--- OBWÓD NR 2 - SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU, UL. SZKOLNA 1, HEL

                        |--- OBWÓD NR 3 - SIEDZIBA: 115 SZPITAL WOJSKOWY W Z PRZYCHODNIĄ, UL. BOCZNA 10, HEL

                  |--- Komunikaty i informacje wyborcze

                  |--- Akty prawne dotyczące wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej w 2010 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu

            |--- 2019 rok - Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 13.10.2019

                  |--- OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

            |--- 2015 rok - Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.2015

                  |--- Obwód głosowania nr 3 - w 115 Spzitalu Wojskowym z Przychodnią w Helu

                  |--- Obwód głosowania nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu.

                  |--- Obwód głosowania nr 1 w Urzędzie Miasta Helu.

            |--- 2011 rok - Wybory do Sejmu i Senatu w dniu 09.10.2011

                  |--- OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GDYNI - KOMUNIKATY, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE

                  |--- OBWODY GŁOSOWANIA

                  |--- OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W HELU

                  |--- OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W HELU

                  |--- Obwieszczenia, zarządzenia, komunikaty i informacje burmistrza Helu związane z wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonymi na dzień 09.10.2011 r.

                  |--- INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

      |--- WYBORY SAMORZĄDOWE

            |--- 2006.11.12 - WYBORY SAMORZĄDOWE DO RADY MIASTA HELU

                  |--- WYNIKI GŁOSOWANIA -WYBORY 2006

                  |--- OBWIESZCZENIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                  |--- INFORMATOR WYBORCZY

            |--- 2007.04.14 - Uzupełniające wybory samorządowe do Rady Miasta Helu

                  |--- WYNIKI GŁOSOWANIA -WYBORY 2007

                  |--- FORMULARZE

                        |--- DRUKI

                  |--- UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZYCH

                        |--- OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W HELU

                        |--- TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA W HELU

                  |--- OBWIESZCZENIA i POSTANOWIENIA

                        |--- OBWIESZCZENIA TERYTORIALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HELU

                        |--- OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU

                        |--- OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU

                        |--- POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU

                  |--- KOMUNIKATY I INFORMACJE WYBORCZE

            |--- 2010 WYBORY SAMORZĄDOWE

                  |--- 2010 - WYBORY BURMISTRZA HELU

                  |--- 2010 - WYBORY DO RADY MIASTA HELU

                        |--- LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W WYBORACH 2010

                  |--- Obwieszczenia, zarządzenia i informacje burmistrza Helu związane z wyborami samorządowymi w 2010 roku

                  |--- KOMITETY WYBORCZE

                  |--- KOMISJE WYBORCZE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA HELU

                        |--- MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W HELU - SIEDZIBA: URZĄD MIASTA HELU, UL. WIEJSKA 50, HEL

                        |--- OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - SIEDZIBA: URZĄD MIASTA HELU, UL. WIEJSKA 50, HEL

                        |--- OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 - SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU, UL. SZKOLNA 1, HEL

                        |--- OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - SIEDZIBA: 115 SZPITAL WOJSKOWY W Z PRZYCHODNIĄ, UL. BOCZNA 10, HEL

                        |--- POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA

                        |--- WOJEWÓDZKA KOMISJA WYBORCZA

                  |--- Postanowienia, komunikaty i wyjaśnienia Komisarza Wyborczego

                  |--- AKTY PRAWNE W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH PRZEPROWADZANYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 ROKU

                        |--- Ustawy związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

                        |--- ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

                        |--- Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

                  |--- OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                  |--- Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne Państwowej Komisji Wyborczej

                  |--- OKRĘGI I OBWODY GŁOSOWANIA

                        |--- OKRĘGI WYBORCZE W WYBORACH DO RADY MIASTA HELU

                        |--- OBWODY GŁOSOWANIA

                              |--- OBWÓD NR 1 - SIEDZIBA: URZĄD MIASTA HELU, UL. WIEJSKA 50, HEL

                              |--- OBWÓD NR 2 - SIEDZIBA: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU, UL. SZKOLNA 1, HEL

                              |--- OBWÓD NR 3 - SIEDZIBA: 115 SZPITAL WOJSKOWY W Z PRZYCHODNIĄ, UL. BOCZNA 10, HEL

                  |--- 2010 - WYBORY DO RADY POWIATU PUCKIEGO

                        |--- Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/10 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2010 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego.

                  |--- 2010 - WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

                        |--- LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W WYBORACH 2010

            |--- 2011 wybory uzupełniające w okręgu nr 2

                  |--- DRUKI ZWIĄZANE Z WYBORAMI UZUPEŁNIAJACYMI

                  |--- MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W HELU

                  |--- OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

                  |--- Obwieszczenia, zarządzenia i informacje burmistrza Helu związane z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 18.09.2011 r.

                  |--- OKRĘGI WYBORCZE W WYBORACH DO RADY MIASTA HELU I OBWODY GŁOSOWANIA

            |--- 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE

                  |--- Okręgi wyborcze miasta Helu, powiatu puckiego, województwa pomorskiego

                  |--- Wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

                  |--- Miejska Komisja Wyborcza w Helu

                        |--- Losowanie numerów list kandydatów do Rady Miasta Helu

                        |--- Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu, siedziba i dane kontaktowe, harmonogram pracy i dyżury

                        |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

                  |--- 2018.10.21 Protokoły wyników głosowania - wybory samorządowe 2018 r.

                  |--- Obwody głosowania

                        |--- Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 2 i 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ustalenia wyników głosowania w obwodzie

                        |--- Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych

                        |--- Obwód głosowania nr 3 w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ

                              |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

                              |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania

                        |--- Obwód głosowania nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu

                              |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

                              |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania

                        |--- Obwód głosowania nr 1 w Urzędzie Miasta Helu

                              |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

                              |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania

                  |--- Wybory Burmistrza Helu - ponowne głosowanie 4 listopada 2018 r.

            |--- 2015.06.14 - wybory uzupełniające do Rady Miasta Helu w okręgu nr 14

                  |--- Informacje dla niepełnosprawnych

                  |--- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

                  |--- Miejska Komisja Wyborcza w Helu

                        |--- Uchwały

                  |--- Komitety Wyborcze Wyborców utworzone do wyborów uzupełniających

            |--- 2014.11.16 WYBORY SAMORZĄDOWE

                  |--- Komunikaty, informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku

                  |--- Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku i Państwową Komisję Wyborczą w zakresie wyborów samorządowych na terenie województwa pomorskiego

                  |--- Okręgi wyborcze do wyborów samorządowych zarządzonych na 16.11.2014 r.

                  |--- Obwieszczenia o kandydatach na radnych do Rady Miasta Helu, Powiatu Puckiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Burmsitrza Helu

                  |--- Obwody głosowania nr 1, nr 2, nr 3 - WYNIKI GŁOSOWANIA, składy komisji, informacje

                        |--- Obwód głosowania nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

                        |--- Obwód głosowania nr 3 w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ

                        |--- Obwód głosowania nr 1 w Urzędzie Miasta Helu

                  |--- Miejska Komisja Wyborcza w Helu - WYNIKI GŁOSOWANIA, obwieszczenia, komunikaty, skład osobowy ...

                        |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

|--- Ławnicy

      |--- WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2020 - 2023

      |--- WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016 - 2019

      |--- WYBORY ŁAWNIKÓW W ROKU 2011

POMOC SPOŁECZNA

|--- Świadczenia rodzinne

      |--- PLIKI DO POBRANIA

|--- Fundusz alimentacyjny

|--- Dodatki mieszkaniowe

|--- Zespół interdyscyplinarny

      |--- Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Miasta Helu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Helu na lata 2012-2016.

      |--- Skład osobowy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

      |--- Uchwała nr XIII/66/11 Rady Miasta Helu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

      |--- Sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

|--- Przekształcenie wieczystego użytkowania

|--- Sprzedaż lokali mieszkalnych

|--- Przetargi

      |--- 2019 ROK OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek położony w mieście Helu, przy ulicy Rybackiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00046770/6.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek położony w mieście Helu, przy ulicy Rybackiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00046770/6 przy ul. Rybackiej 5

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel. działka ozn. geod. Nr 738/6

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00058448/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa użytkownik wieczysty Gmina Miejska Hel do dnia 15.12.2094 r. działka ozn. geod. Nr 206/13

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Adm. Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Adm. Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku.

      |--- 2018 ROK OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się działek 376/2 i 376/7 (Wiejska 105)

            |--- Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00041543/1

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7 (Wiejska 105)

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, na terenie portu rybackiego część działki ozn. geod. nr 853 KW GD2W/00007212/2, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m? każde

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kuracyjnej

            |--- Nieograniczony przetarg ustny na najem Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej celem prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 9 m2, położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54, ozn. geodezyjne nr 284/2

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 9 m2, położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54, ozn. geodezyjne nr 284/2

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 30 m2, położonej w Helu, przy ulicy Morskiej, ozn. geodezyjne nr 567/2

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu 1. przy ul. Leśnej 14-16

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kuracyjnej

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m2 każde

      |--- 2017 ROK OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00041543/1

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00041543/1

            |--- Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.0650 m2, położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14-16, ozn. geodezyjne nr 150/7, zapisanej w księdze wieczystej KW 35770 na okres od dnia 15 czerwca 2017 roku do 30 października 2019 roku.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.0650 m2, położonej w Helu, przy ulicy Leśnej 14-16, ozn. geodezyjne nr 150/7

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m

            |--- Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 30 m2 położonej w Helu przy ul. Morskiej, ozn. geodezyjne nr 567/2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD2W/000032627/8 na okres od dnia 1 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ul. Adm. Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2, KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 9 m2 położonej w Helu przy ul. Wiejskiej 52/54, ozn. geodezyjne nr 284/2, zapisanej w księdze wieczystej KW 19059 na okres od dnia 1 maja 2017 roku do 30 września 2017 roku

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.0950 m2 położonej w Helu przy ul. Leśnej 14-16, ozn. geodezyjne na 150/7 zapisanej w księdze wieczystej KW 35770 na okres od dnia 1 maja 2017 roku do 30 października 2019 roku

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m? każde

      |--- 2016 ROK OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej, KW nr GD2W/00034302/8

            |--- Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ulicy Kaszubskiej o łącznej powierzchni 206 m2 KW nr GD2W/00016673/7 i GD2W/00026908/7

      |--- 2015 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, KW - GD2W/00027402/7

            |--- pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej - KW GD2W/00027402/7

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 56

            |--- pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m2 każde

            |--- Przetarg ustny na dzierżawę szaletu miejskiego położonego w Helu przy Bulwarze Nadmorskim

      |--- 2014 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- 2014.01.13 Przetarg ustny (pierwszy, nieograniczony) na dzierżawę terenu na cele parkingowe w okresie od dnia 1.05.2014 r. do 30.09.2014 r.

            |--- 2014.01.13 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o wymiarach 2,5 m x 3,5 m,wysokość maksymalnie 3 m, położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54, ozn. geodezyjne nr 284/2, zapisanej w księdze wieczystej KW 19059 na okres od dnia 1 maja 2014 roku do 30 września 2014 roku.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Helu, przy ulicy Dworcowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27402.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ul. Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczysta Nr 27402, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Helskiej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27402

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Helu, przy ulicy Dworcowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27402

            |--- Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27402, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel:

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Helu, przy ulicy Dworcowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27402, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel:

            |--- 2014.02.04 Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Helu

      |--- 2013 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH burmistrz Helu ogłasza o zamiarze przeprowadzenia rokowań, mających na celu zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Helu przy ul. Admirała Steyera

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, stanowiącej własność Gminy Hel, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 0.0724 ha

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel

      |--- 2012 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, stanowiącej własność Gminy Hel, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 0.0724 ha

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel:

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, stanowiącej własność Gminy Hel, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 0.0724 ha

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Helu, przy ulicy Leśnej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel:

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, stanowiącej własność Gminy Hel, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 0.0724 ha

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, stanowiącej własność Gminy Hel, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 0.0724 ha

            |--- G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27402, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel

      |--- 2011 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, stanowiącej własność Gminy Hel, składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni 0.0724 ha

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Helu o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Helu o trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera

            |--- Nieograniczony przetarg ustny na najem pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu miejsc noclegowych, w tym w szczególności na organizację wypoczynku letniego w formie kolonii letnich i obozów sportowych oraz na najem hali widowiskowo-sportowej celem prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

      |--- 2010 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Helu o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Helu o czwartym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej

            |--- Konkurs na projekt mikrokanalizacji światłowodowej

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Helu o trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Dworcowej

            |--- Aktualizacja Projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ? wybrana część.

            |--- Konkurs ofert na wykonanie map do celów projektowych.

            |--- Ogłoszenie burmistrza Helu o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (dwóch działek), położonych w Helu, przy ulicy Dworcowej.

            |--- Ogłoszenie burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (dwóch działek), położonych w Helu, przy ulicy Dworcowej.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie aktualizacji "Projektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu dla terenów w Porcie Rybackim Hel"

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu na cele parkingowe na sezon 2010 roku przy ul. Admirała Steyera część działki ozn. geod. nr 138/11 o pow. 1500 m2.

            |--- Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu na cele parkingowe na sezon 2010 roku. przy ul. Admirała Steyera część działki ozn. geod. nr 350,349,658,146/6,147/19 i 145/16 o pow. 500 m2 .

      |--- 2009 ROK - OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

            |--- OGŁOSZENIE Burmistrza Helu o trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Helu oraz o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Helu - przy ulicy Dworcowej.

|--- Wykazy nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

      |--- 2009 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2010 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2011 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2012 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2019 rok - Wykazy nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

      |--- 2018 rok - Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2017 rok - Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2016 rok - Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2015 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2014 rok - Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2014 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2013 rok - Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

|--- Wykaz nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2019 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2018 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2017 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2016 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2015 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2014 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2013 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2012 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2011 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

      |--- 2010 rok - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

|--- Wykaz terenów pod dzierżawę

      |--- 2019 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2018 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2017 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2016 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2015 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2014 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2013 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu na cele parkingowe w okresie od dnia 1.05.2013 r. do 30.09.2013 r. przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/11 o pow. 1500 m2

            |--- O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o wymiarach 2,5 m x 3,5 m, wysokość maksymalnie 3 m, położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54, ozn. geodezyjne nr 284/2, zapisanej w księdze wieczystej KW 19059 na okres od dnia 1 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku.

      |--- 2012 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

      |--- 2010 rok - WYKAZ TERENÓW POD DZIERŻAWĘ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, KONKURSY OFERT

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

|--- Platforma Zakupowa

|--- Zapytania cenowe

      |--- Zapytanie ofertowe dotyczące ,,Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej ?

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłych koszar przy ulicy Przybyszewskiego zlokalizowanego na nieruchomości ozn. geod. 35/29 na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa infrastruktury towarzyszącej"

      |--- Zapytanie ofertowe na " Dostawę terminalu informacyjnego tyflograficznego"- zakończone

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sztormowej w Helu na działce nr 738/6"-zakończony

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sztormowej w Helu na działce nr 738/6"-zakończony

            |--- Wizualizacja

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sztormowej w Helu na działce nr 738/6"-zakończony

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sztormowej w Helu na działce nr 738/6" - zakończony

|--- Ogłoszenia o konkursach ofert

      |--- 2012 ROK-OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

            |--- Dostawa sprzętu VoIP

      |--- 2011 ROK-OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

      |--- 2010 ROK-OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

            |--- 2010 ROK - KONKURSY OFERT

      |--- 2009 ROK - OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

      |--- 2018 ROK - OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

      |--- 2016 ROK - OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT

|--- Fundusze Unijne

      |--- 2019

INWESTYCJE

|--- Przygotowanie inwestycji

      |--- OPAT - Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej. Droga o ruchu przyspieszonym S-6, na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta (od ul. Morskiej w Gdyni) w kierunku północno-zachodnim z ominięciem miasta Rumi do Redy do połączenia z drogą krajową nr 6 i drogą wojewódzką nr 216.

|--- Programy inwestycyjne

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, TRANSPORT DROGOWY

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MPZP

            |--- Przygotowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

                  |--- Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu

                  |--- Przygotowany MPZP dla obszaru działek ozn. geod. nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z.Przybyszewskiego

            |--- MPZP dla obszaru działki nr 44/3

            |--- MPZP dla obszaru działki nr 153/1

            |--- MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5

            |--- MPZP dla obszaru działek nr nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2

            |--- MPZP dla obszaru działek 44/2 i 45 położonych w Helu przy ulicy Bocznej

            |--- MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu

            |--- Informacje o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu

      |--- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA HELU

            |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Helu - Uchwała nr VII/49/2003 Rady Miasta Helu z dnia 25 kwietnia 2003 r.

|--- System Informacji Przestrzennej Miasta Helu

|--- Ochrona zabytków

      |--- Gminny program opieki nad zabytkami

|--- Nazwy ulic, parków, placów, przystanków

      |--- ulica Wiejska

      |--- ulica Wuja Klemensa

      |--- ulica Księdza Hieronima Grzeni

      |--- ulica Bursztynowa

      |--- ulica Sztormowa

      |--- ulica Wydmowa

      |--- ulica Helska

      |--- Bulwar Nadmorski im. prof. Kazimierza Demela

      |--- ulica Kmdr. por. Przybyszewskiego

      |--- Park Kaszubski im. Jana Myślisza

      |--- Port Rybacki - nazewnictwo falochronów

      |--- Konkursy na nazwy ulic, parków i placów

            |--- 2012 rok - Konkurs pt. "Ulice nowego osiedla"

|--- Strefa płatnego parkowania, drogi

      |--- Stefa płatnego parkowania

            |--- Strefa Płatnego Parkowania funkcjonująca w 2015 roku

                  |--- Uchwały Rady Miasta Helu - obowiązujące w 2015 roku - w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

      |--- Zimowe utrzymanie dróg

|--- Transport drogowy

      |--- Funkcjonowanie - Tramwajów wodnych - na trasie Hel-Gdynia i Hel-Gdańsk w latach 2006-2010

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT

|--- Informacje o środowisku i jego ochronie

|--- Gminne programy, plany i regulaminy w zakresie ochrony środowiska

|--- Selektywna zbiórka odpadów - gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Helu

      |--- DO 14 MAJA 2014 ROKU ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY!

      |--- ZARZĄDZENIE BURMISTRZA HELU

      |--- FILMY - ZOBACZ JAK SEGREGOWANE SĄ ODPADY

      |--- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

      |--- DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA HELU

      |--- REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

            |--- Rejestr Działalności Regulowanej rok 2013

                  |--- Podmioty wykreślone z rejestru działalności regulowanej

      |--- UCHWAŁY

            |--- UCHWAŁA W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

            |--- UCHWAŁA NR XXX/178/13 RADY MIASTA HELU Z DNIA 29 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

            |--- UCHWAŁA W SPRAWIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

            |--- UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

            |--- UCHWAŁA W SPRAWIE DOKONANIA WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALENIA STAWKI TEJ OPŁATY I USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI

            |--- UCHWAŁA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

            |--- UCHWAŁA W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA HELU

            |--- UCHWAŁA NR XXI/113/16RADY MIASTA HELU W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

      |--- MINI PORADNIK: Jak segregować śmieci - włącz się w segregację

      |--- SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W HELU

      |--- SPRAWOZDANIA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA HELU

      |--- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK

            |--- Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu - prowadzący PSZOK

      |--- INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

      |--- NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2015 r.

      |--- WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW

            |--- 2014 - ZBIÓRKA ELEKTRO I WIELKOGABARYTOWYCH

            |--- 2015 - ZBIÓRKA ELEKTRO I WIELKOGABARYTOWYCH

            |--- 2019 - ZBIÓRKA ELEKTRO I WIELKOGABARYTOWYCH

            |--- 2018 - ZBIÓRKA ELEKTRO I WIELKOGABARYTOWYCH

            |--- 2017 - ZBIÓRKA ELEKTRO I WIELKOGABARYTOWYCH

            |--- 2016 - ZBIÓRKA ELEKTRO I WIELKOGABARYTOWYCH

      |--- HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA HELU

            |--- 2013 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

            |--- 2019 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

            |--- 2018 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

            |--- 2017 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

            |--- 2016 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

            |--- 2015 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

            |--- 2014 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu.

|--- Formy ochrony przyrody

      |--- Krajobrazy Mierzejowe

      |--- Nadmorski Park Krajobrazowy

      |--- Rezerwat HELSKIE WYDMY

      |--- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy HELSKI CYPEL

            |--- Uchwała Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Helski Cypel.

      |--- Pomniki przyrody - DĄB i DWIE TOPOLE

            |--- TOPOLA - drzewo - imię HELENA - pomniki przyrody w Helu - przy skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej, Kuracyjnej i Wiejskiej

            |--- DĄB - drzewo - imię FRANCISZEK - pomnik przyrody w Helu - znajdujący się przy ul. Wiejskiej 46

                  |--- Konkurs Drzewo Roku 2014 - Dąb Franciszek zdobywcą III miejsca w konkursie ogólnopolskim

|--- Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

      |--- 2019 rok - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel

      |--- 2018 rok - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel

      |--- 2017 rok - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel

            |--- Umowy w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2017

      |--- 2016 rok - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel

|--- Gospodarka wodno-ściekowa

      |--- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Turystyka i promocja, sport, kultura fizyczna i rekreacja

|--- Kąpieliska

      |--- Komunikaty

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2019

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2018

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2017

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2016

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2015

            |--- Dokumentacja związana z planowanym utworzeniem kąpielisk na terenie Miasta Helu w roku 2015

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2014

            |--- Kąpielisko NA CYPLU

            |--- Kąpielisko MAŁA PLAŻA

            |--- Kąpielisko DUŻA PLAŻA

            |--- Dokumentacja związana z planowanym utworzeniem kąpielisk na terenie Miasta Helu w roku 2014

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2013

            |--- Dokumentacja związana z planowanym utworzeniem kąpielisk na terenie Miasta Helu w roku 2013

            |--- Kąpielisko NA CYPLU

            |--- Kąpielisko MAŁA PLAŻA

            |--- Kąpielisko DUŻA PLAŻA

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2012

            |--- Dokumentacja związana z planowanym utworzeniem kąpielisk na terenie Miasta Helu w roku 2012

            |--- DOKUMENTACJA EWIDENCJI KĄPIELISK w HELU w 2012 roku

            |--- Kąpielisko "DUŻA PLAŻA"

            |--- Kąpielisko "MAŁA PLAŻA"

            |--- Kąpielisko "NA CYPLU"

      |--- KĄPIELISKA ORGANIZOWANE W ROKU 2011

            |--- Dokumentacja związana z utworzeniem kąpielisk na terenie Miasta Helu w roku 2011

            |--- Kąpielisko "DUŻA PLAŻA"

            |--- Kąpielisko "MAŁA PLAŻA"

            |--- Kąpielisko "NA CYPLU"

|--- Sport, kultura fizyczna i rekreacja

      |--- Informacje o stanie sportu powszechnego, kultury fizycznej i rekreacji

|--- Turystyka i promocja

      |--- Informacje przesyłane przez instytucje, firmy związane z turystyką i kulturą

      |--- Sprawozdania z działań przeprowadzone w ramach promocji miasta Helu - informacje roczne

      |--- Konkursy w zakresie turystyki i promocji

            |--- 2012 - 2013 rok - Konkurs na HELSKĄ MASKOTKĘ

            |--- 2014 r. Konkurs pn. Odkryj Hel na nowo.

            |--- 2014.07.01 - 2014.08.16 Konkurs Moda lat 40-tych w ramach imprezy D-Day Hel.

            |--- 2014 r. - Konkurs na \"Świąteczną dekorację helskich posesji, obiektów i balkonów 2014\"

            |--- Konkurs Mody lat 40-tych w ramach imprezy D-Day Hel 2015

            |--- Konkurs Mody lat 40-tych w ramach D-Day Hel 2016

            |--- X Konkurs Rzeźbiarski Pomorska Szopka - 2016

            |--- Konkurs Imię dla Topoli

REJESTRY I EWIDENCJE

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

HEL W UNII EUROPEJSKIEJ

|--- Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

|--- Lokalna Grupa Działania Małe Morze

|--- Inwestycje Gminy Miejskiej Hel

|--- Projekty realizowane

      |--- \"www.Okno na świat - eInclusion w mieście Hel\"

      |--- Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

            |--- Aktualności

      |--- Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Helu

            |--- Aktualności

            |--- Założenia projektu - "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Helu."

      |--- Sport, rekreacja i kultura dla każdego - remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem

      |--- Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu - I etap

|--- Projekty zrealizowane

      |--- e-NORDA

      |--- SusSET

      |--- Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Helu

            |--- Realizacja tworzenia Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Helu

|--- Projekty planowane

      |--- Kampania promocyjna pierścienia Zatoki Puckiej

            |--- Założenia projektu "Kampania promocyjna pierścienia Zatoki Puckiej".

            |--- Aktualności

      |--- Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia Zatoki Gdańskiej

            |--- Aktualności

            |--- Założenia projektu - "Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia Zatoki Gdańskiej".

      |--- "Przebudowa sali gimnastycznej - poprawa jakości oferty sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej dla uczniów ZSO w Helu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej".

            |--- Aktualności

            |--- Założenia projektu "Modernizacja i zakup wyposażenia sali gimnastycznej w ZSO w Helu"

      |--- Kopiec Kaszubów

            |--- Założenia projektu "Kopiec Kaszubów"

            |--- Aktualności

      |--- Nordowe Dziedzictwo

            |--- Aktualności

      |--- PO RYBY 2007-2013. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

            |--- Aktualności

            |--- PO RYBY 2007-2013. Oś priorytetowa 4.

            |--- Założenia projektu PO RYBY 2007-2013.

            |--- Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

      |--- Zobacz ile może nasze morze

            |--- Aktualności

            |--- Założenia projektu "ZOBACZ ILE MOŻE NASZE MORZE - Turystyczna Kampania Promocyjna Gmin i Miast Powiatu Puckiego"

      |--- Pomorska 13tka - wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych

|--- Projekty niezrealizowane

      |--- "E-Participation & Privacy".

      |--- "South Baltic Maritime Traditions Route".

|--- ZPORR

|--- Departament Programów Regionalnych

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

|--- Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

      |--- 2009 rok - Gminny Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

      |--- 2010 rok - Gminny Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

      |--- 2011 rok - Gminny Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

      |--- 2012 rok - Gminny Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

      |--- 2013 rok - Gminny Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

      |--- 2014 rok - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

      |--- 2017 rok - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

      |--- 2016 rok - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

      |--- 2015 rok - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

|--- Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

|--- Promocja zdrowia

      |--- Sprawozdania z realizacji promocji zdrowia

      |--- Programy zdrowotne realizowane przez Miasto Hel

            |--- Program profilaktyki zdrowotnej Fioletowa wstążka na lata 2009 - 2011 - szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1994-1998

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

|--- Bursztynowy Hel spółka. z o.o.

|--- Informacje nt. jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego

      |--- Bursztynowy Hel sp. z o.o.

      |--- EKO-HEL Spółka z. o.o.

      |--- Zarząd Portu Morskiego HEL KOGA spółka z o.o.

            |--- Rozbudowa przystani jachtowej w Porcie Rybackim Hel - inwestycja realizowana w 2013 roku

            |--- Nazewnictwa basenów, falochronów i nabrzeży w Porcie Rybackim w Helu.

            |--- Planu rozwoju Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o.

            |--- Informacje, sprawozdania składane przez Zarząd Portu Morskiego HEL KOGA spółka z o.o.

      |--- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu

            |--- Programy, strategie, uchwały w sprawie opieki społecznej w Helu

                  |--- Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Helu w latach 2007-2013

                  |--- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miejskiej Hel

                  |--- Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

            |--- SPRAWOZDANIA, ANALIZY - MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

            |--- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

            |--- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

            |--- Status prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

      |--- Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu

            |--- Sprawozdania Zespołu Zakładów Obsługi Miasta

            |--- Status prawny Zespołu Zakładów Obsługi Miasta

            |--- Kierownik Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu

      |--- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

            |--- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

            |--- Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu

            |--- Gimnazjum w Helu im. Obrońców Helu

            |--- Szkoła Podstawowa w Helu im. Obrońców Helu

            |--- ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU

                  |--- Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu

            |--- Przedszkole miejskie

            |--- Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w ZSO Hel

            |--- Informacje, sprawozdania składane przez ZSO w Helu

            |--- Opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Hel

            |--- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu

|--- Miejski Ośrodk Pomocy Społecznej - BIP

|--- Zespół Zakładów Obsługi Miasta - BIP

|--- Zespółu Szkół Ogólnokształcących - BIP

|--- Zarząd Portu Morskiego HEL KOGA spółka z o.o. - strona internetowa

|--- EKO-HEL spółka z. o.o.

|--- Ogłoszenia o naborze na stanowiska w jednostkach podległych

      |--- 2014

PODMIOTY WYKONUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE

|--- Informacje ogólne nt. podmiotów wykonujących zadania publiczne

      |--- WYKREŚLONA Z REJESTRU - ZLIKWIDOWANA - Poradnia Psychologiczna w Helu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

      |--- Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu

            |--- Sprawozdawczość Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu

            |--- Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu

            |--- Statut i status prawny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu

                  |--- Archiwum podjętych i uchylonych statutów Miejskiej Biblioteki Publicznej w helu

      |--- Ochotnicza Straż Pożarna w Helu

            |--- HISTORIA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HELU

            |--- Sprawozdania Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pucku w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Helu

            |--- Sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Helu

|--- Miejska Biblioteka Publiczna w Helu - BIP

|--- Ochotnicza Straż Pożarna w Helu

OŚWIATA

|--- Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Helu

      |--- 2017.06.12 Konkurs na stanowiska dyrektora ZSO w Helu

      |--- 2017.05.05 Konkurs na stanowiska dyrektora ZSO w Helu

      |--- 2012.06.18 Konkurs na stanowiska dyrektora ZSO w Helu

      |--- 2012.05.02 Konkurs na stanowiska dyrektora ZSO w Helu

|--- Wyprawka szkolna

      |--- 2015

      |--- 2012

|--- Rekrutacja

|--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

      |--- ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Stypendia za wyniki w nauce, nagrody za osiągnięcia artystyczne i sportowe

|--- Stypendia za wyniki w nauce

      |--- ARCHIWUM - OKRES REALIZACJI DO 31.01.2013 - Program stypendialny - uchwała Nr XXVI/158/08 Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe i artystyczne, inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, sportowe.

            |--- UCHWAŁA Nr XXVI/158/08 Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe i artystyczne, inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, sportowe.

      |--- Sprawozdania z działalności Komisji Stypendialnej

      |--- Protokóły Komisji Stypendialnej

      |--- Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej.

      |--- Obowiązuje od 01.09.2019 r. - Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce - Uchwała nr XLIV/251/18 Rady Miasta Helu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce

      |--- Obowiązuje do 31.08.2019 r. - Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce - Uchwała Nr XXIV/140/12 Rady Miasta Helu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

|--- Nagrody za osiągnięcia artystyczne

      |--- 2013.08.08 wniosek komisji w sprawie zmany uchwały przyznawania nagród za osiągnięcia artystyczne

      |--- Informacja dotycząca przyznania nagród w 2016 roku za osiągnięcia artystyczne

      |--- Inormacja dotyczaca przyznania nagród w 2015 roku za osiągniecia artystyczne

      |--- Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia artystyczne

|--- Nagrody za osiągnięcia sportowe

      |--- Informacja dotycząca przyznania nagród w 2016 roku za osiągnięcia sportowe

      |--- Inormacja dotyczaca przyznania nagród w 2015 roku za osiągniecia sportowe

      |--- Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE

|--- Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA HELU - WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA HELU

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W HELU

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - GRAŻYNY MUŻA

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W HELU

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - KATARZYNY MACHTYL

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK MIEJSKICH - WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA HELU

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESÓW ZARZĄDU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. BURSZTYNOWY HEL

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. EKO-HEL

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESA ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO HEL KOGA SP. Z O.O.

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA HELU

            |--- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HELU

                  |--- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HELU - GRAŻYNA ROTTA

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU - IRENY LENC

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA W HELU RYSZARDA BURCZYKA

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE RADNYCH MIASTA HELU

            |--- Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Radnych Miasta Helu VIII kadencji - lata 2018-2023

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VIII KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI - pierwsze oświadczenia majątkowe w związku z wyborem do Rady Miasta Helu VIII kadencji

            |--- Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Radnych Miasta Helu VII kadencji - lata 2014-2018

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 14.09.2018 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VII KADENCJI - Pierwsze oświadczenia majątkowe w związku z wyborem do Rady Miasta Helu VII kadencji

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE RADNYCH MIASTA HELU VI KADENCJI - LATA 2010-2014

                  |--- INNE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ RADNYCH VI KADENCJI

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VI KADENCJI - Pierwsze oświadczenia majątkowe w związku z wyborem do Rady Miasta Helu VI kadencji

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VI KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VI KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VI KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

                  |--- Oświadczenia majatkowe radnych złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2010-2014

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU VI KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE RADNYCH MIASTA HELU V KADENCJI - LATA 2006-2010

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta Helu V kadencji złozone na 2 miesiące przed końcem kadencji

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU V KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

                        |--- INNE OŚWIADCZENIA

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU V KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

                        |--- INNE OŚWIADCZENIA

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU V KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU V KADENCJI ZŁOŻONE WG STANU MAJĄTKOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

                  |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH MIASTA HELU V KADENCJI - Pierwsze oświadczenia majątkowe w związku z wyborem do składu V kadencji RM Helu.

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SKARBNIKA MIASTA HELU

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SKARBNIKA MIASTA HELU - TERESY RZEPKO

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SEKRETARZA MIASTA HELU

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SEKRETARZA MIASTA HELU - MAREK DYKTA - od 2007 roku

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZASTĘPCY BURMISTRZA HELU

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZASTĘPCY BURMISTRZA HELU JAROSŁAWA PAŁKOWSKIEGO - ZA OKRES OD 2006 ROKU

      |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU VIII KADENCJI - MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU VII KADENCJI - DR KLEMENSA ADAMA KOHNKE

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU VI KADENCJI - MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO

            |--- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU V KADENCJI - MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO

      |--- Informacja "Jak wypełnić oświadczenie majątkowe"

      |--- Informacje o analizach oświadczeń majątkowych

            |--- 2019 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 rok

            |--- 2018 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2017 rok

            |--- 2017 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2016 rok

            |--- 2016 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2015 rok

            |--- 2015 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2014 rok

            |--- 2014 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2013 rok

            |--- 2013 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2012 rok

            |--- 2012 rok - analiza oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2011 rok

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONA CYWILNA

|--- Straż Miejska w Helu

|--- Komisariat Policji w Juracie dla Gmin Hel i Jastarnia

      |--- Sprawozdania roczne dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Helu

|--- Placówka Straży Granicznej

      |--- Sprawozdania Komendanta Placówki Straży Granicznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie Miasta Helu

|--- Prokuratura Rejonowa w Pucku

      |--- Sprawozdania Prokuratury Rejonowej w Pucku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Helu

|--- Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne, ochrona informacji niejawnych

SPRAWY MIESZKANIOWE

|--- Mieszkania komunalne

      |--- Wynajmowanie lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Hel

            |--- Lista osób oczekujących na zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Hel

            |--- Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Hel

            |--- DRUKI / WNIOSKI O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO / SOCJALNEGO

            |--- Stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

      |--- Sprzedaż mieszkań komunalnych z zasobu komunalnego gminy miejskiej Hel

|--- Mieszkania pozyskane z zasobów AMW

Informacje

|--- Skargi i wnioski

      |--- Skargi i wnioski

            |--- Skargi kierowane do Rady Miasta Helu

                  |--- Skargi kierowane do Rady Miasta Helu - kadencja 2010 - 2014

                        |--- 2012.09.10 Skarga pana Grzegorza Skypki w zakresie niezrealizowania przez Burmistrza Helu złozonego wniosku w dniu 28.08.2012 r. o wybudowanie pomieszczenia gospodarczego ...

      |--- Oceny i analizy skarg i wniosków

      |--- Archiwium przyjmowania skarg i wniosków - do 21.11.2018 r,

|--- Kontrole

      |--- Kontrole zewnętrzne

            |--- Rok 2009

                  |--- 2009.10.27 - 2009.12.08 Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w zakresie przeprowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych w budynku socjalnym (noclegowni) w Helu przy ul. Helskiej

                  |--- 25.08. - 01.10.2009 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

                  |--- 2009.06.25 - 2009.07.07 Kontrola Komisji Rewizyjnej rady Miasta Helu w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego

            |--- 2011 KONTROLE

                  |--- 2011.05.10 -13 Kontrola Wojewody Pomorskiego - ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

            |--- 2017 kontrole zewnętrzne

                  |--- 2017.10.12 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Helu i USC

                  |--- 2017.06.12-2017.10.20 Kontrola kompleksowa Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku

            |--- 2016 kontrole zewnętrzne

            |--- 2015 kontrole zewnętrzne

                  |--- Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z funduszu pracy

            |--- 2014 kontrole zewnętrzne

                  |--- 2014.05.28 - 2014.08.20 Kontrola archiwum Urzędu Miasta Helu i archiwum USC

            |--- 2013 kontrole zewnętrzne

                  |--- 2013.02.04-14 Kontrola WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu

                  |--- 2013.03.07-08 Zawiadomienie wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji

                  |--- 2013.06.03 - 2013.10.04 Kontrola kompleksowa przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku

                  |--- 2013.07.16-30 Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia w życie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

                  |--- 2013.09.12 - 2013.10.07 Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Helu

                  |--- 2013.09.24 - 2014.02.14 Kontrola ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej

                  |--- 2013.12.20 - 2014.01.16 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

            |--- 2012 kontrole

                  |--- 19.03.2012 - Kontrola Wojewody Pomorskiego z zakresu realizacji zadań administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

                  |--- 2012 - czerwiec - Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach

                  |--- 20.06.2012 - Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Helu w zakresie realizacji zadań z zakresu admonistracji rządowej w przedmiocie rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk

                  |--- 2012 - sierpień/wrzesień - Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych połozonych na obszarze gminy Hel

                  |--- 2012 .09.21 Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

      |--- Kontrole wewnętrzne

|--- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2019 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2018 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- Wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2017 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2016 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2015 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2014 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2013 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2012 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2011 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- 2010 rok - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

|--- Biuletyn informacyjny - wersja papierowa

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2005 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2006 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2007 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2008 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2009 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2010 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2011 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2019 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2018 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2017 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2016 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2015 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2014 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2013 roku

      |--- Biuletyny Urzędu Miasta Helu z 2012 roku

|--- Udostępnienie informacji publicznej

      |--- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

      |--- Ustawa o dostępie do informacji publicznej

|--- Spisy powszechne

      |--- NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

            |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony w 2011

                  |--- Gminne Biuro Spisowe w Helu

      |--- POWSZECHNY SPIS ROLNY

            |--- Powszechnego Spis Rolny przeprowadzony 2010 roku

                  |--- Gminne Biuro Spisowe w Helu

|--- Rejestry i ewidencje

      |--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|--- Opłata skarbowa

|--- Archiwum BIP do dnia 01.04.2009 r.

PRACA - OFERTY

|--- Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze

      |--- 2009 ROK - NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

            |--- 2009.12.17 PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI w jednostce realizującej projekt, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ma terenie Miasta Helu"

            |--- 2009.12.08 SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH w jednostce realizującej projekt, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ma terenie Miasta Helu"

            |--- 2009.12.04 SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI w jednostce realizującej projekt, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ma terenie Miasta Helu"

            |--- 2009.10.23 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP) współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ma terenie Miasta Helu"

      |--- 2010 ROK - NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

            |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SPECJALISTA DS. REKRUTACJI, EWALUACJI I MONITORINGU PROJEKTU pn.: "www.Okno na świat.- eInclusion w mieście Helu" -pełny wymiar czasu pracy, czas oznaczony do 31.12.2013 r.

      |--- 2015.11.30 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. promocji miasta Helu

      |--- NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK USC W HELU

      |--- NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W HELU

      |--- Burmistrz Helu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

      |--- nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu.

      |--- 2017.06.05 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -strażnik miejski - 2 etaty - lipiec, sierpień 2017 r.

      |--- 2016.12.16 Ogłoszenie i inaborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. księgowości budżetowej

      |--- Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu.

      |--- 2016.08.17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. świadczenia pomocy społecznej

      |--- 2016.03.01 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. świadczenia wychowawczego

      |--- 2016.02.25 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pracownik ds. funduszy unijnych

      |--- 2016.02.17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -strażnik miejski (aplikant) 2 etaty

|--- Praca - inne oferty

      |--- 2017-02-02 Prowadzenie zajęć dla seniorów i młodszych

      |--- 2017-01-17 Prowadzący klub fitness

      |--- 2016-12-27 Prowadzący klub fitness

      |--- 2017-01-11 Prowadzenie zajęć dla seniorów i młodszych

      |--- 2016-12-27 Prowadzenie zajęć dla seniorów i młodszych